Soros Foundation Moldova (FSM)

Promovarea jurnalismului de calitate, a inovației și diversității, și abilităților jurnaliștilor și creatorilor de produse media online de a informa publicul corect, profesionist și responsabil

Prin acest obiectiv, Departamentul Mass-Media urmărește lărgirea și diversificarea spațiului public de dezbateri, creșterea calității produselor mediatice oferite publicului.

Vor fi evaluate și sprijinite conținuturile jurnalistice on-line de calitate, instituțiile de presă care informează în mod corect și obiectiv publicul, promovează creativitate, profesionalism și dedicație în abordarea problemelor importante pentru cetățeni. 

Totodată, Departamentul Mass Media va sprijini, prin proiectul New Media Incubator, initiative ale tinerilor creatori de produse media online (vloguri și podcasturi). Cele mai reușite, novative și viabile proiecte de start-up on-line lansate în cadrul proiectului vor fi susținute financiar pentru asigurarea sustenabilității cu condiția că ele împărtășesc valorile jurnalismului democratic.

 

Activități pentru 2021

• Un grup de experți independenți vor evalua conținuturile mediatice on-line în baza următoarelor criterii: volumul/numărul de produse proprii și genuri jurnalistice practicate; periodicitatea actualizării conținuturilor; calitatea conținuturilor mediatice proprii (actualitate, relevanță, obiectivitate, imparțialitate, pluralismul surselor de informare, acuratețe etc), precum și prestația platformelor on-line în campaniile electorale.

• Vor fi sprijinite produsele on-line, care contribuie la informarea obiectivă și responsabilă a publicului.

• În cadrul proiectului New Media Incubator va fi desfășurat concurs public pentru selectarea persoanelor/echipelor cu experiență, care au început deja realizarea unui produs video sau audio, sau autori fără experiență, dar motivați să lucreze la un produs media pentru spațiul online și să utilizeze posibilitățile tehnologice moderne

• Vor fi instruiți tinerii creatori participanți în proiectul New Media Incubator, le va fi oferit suport tehnic și logistic pentru realizarea produselor.

• Va fi sprinită financiar lansarea de start-up-uri în spațiul online pentru a le lărgi audiența, asigura sustenabilitatea și stimula creativitatea.