Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consolidarea capacităților mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetățenilor la informație obiectivă despre valorile democrației și Acordul de Asociere cu UE (2014-2016)

Русский   English

Scop: consolidarea capacităţilor mass-media regională în utilizarea diverselor platforme de difuzare a informaţiei (emisie terestră, cablu, on-line, inclusiv reţelele sociale) în vederea informării obiective, veridice, nepărtinitoare şi relevante a cetăţenilor despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE semnat de Republica Moldova, pentru a sprijini populaţia ţării în efortul de dezvoltare democratică a Republicii Moldova şi înaintarea țării pe calea integrării europene. Publicul alolingv va constitui unul dintre grupurile ţintă prioritare pentru activităţile media desfăşurate în cadrul acestui proiect.

Necesitatea acestei iniţiative a apărut ca urmare a faptului că cetăţenilor din zonele rurale ale ţării, în special cele cu acces limitat la programe radio şi TV sau cu acces preponderent  la surse de informare străine, le este oferită informaţie insuficientă, nu întotdeauna relevantă sau chiar distorsionată, privitor la esenţa şi avantajele vectorului european de dezvoltare a ţării și, în particular, ale aspectelor-cheie ale Acordului de asociere cu UE.

Proiectul are drept beneficiari 10 televiziuni regionale din ţară, inclusiv din Transnistria şi Găgăuzia.

Obiective strategice:

  • Consolidarea capacităţilor mass-mediei regionale în utilizarea diverselor platforme de difuzare a informaţiei (prin unde terestre, cablu, on-line, inclusiv reţelele sociale) în vederea informării obiective, veridice, nepărtinitoare şi relevante a cetăţenilor despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE semnat de Republica Moldova.
  • Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei informaţionale cu tematica menţionată mai sus pusă la dispoziţia locuitorilor din spaţiul rural pentru a sprijini efortul de dezvoltare democratică a Republicii Moldova şi înaintarea ţării pe calea integrării europene.

Scurtă descriere a activităţilor de proiect pentru 2015-2016:

  1. Instruire complexă a jurnaliştilor de la 10 televiziuni regionale privind abordarea competentă a subiectelor referitoare la Acordul de Asociere cu UE; consultanţă în planificarea subiectelor, în scrierea scenariilor pentru talk-show-uri televizate, în producerea materialelor pentru alte platforme media etc. Fortificare a capacităţilor jurnaliştilor de la staţiile regionale şi a reprezentanţilor din comunități care susţin mass-media locală pentru a valorifica instrumentele online şi reţelele sociale în diseminarea informaţiei.
  2. Asistenţă continuă jurnaliştilor de la staţiile regionale, inclusiv la fața locului, şi consultanţă on-line privitor la identificarea temelor, planificarea şi producerea subiectelor TV şi talk-show-urilor ce vor aborda tematica menţionată. Talk-show-urile vor deveni platforme de dialog între locuitori din spaţiul rural, experţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi factori de decizie pe marginea aspectelor-cheie ale Acordului de Asociere cu UE. Jurnaliștii de la stațiile regionale vor identifica, în prealabil, întrebările pe care membrii comunităţilor rurale și le pun cel mai des referitor la Acord ca, mai apoi, în cadrul talk-show-urilor să fie date răspunsuri concludente la ele, pe măsură să spulbere temerile/îndoielile legate de procesul integrării. Talk-show-urile vor fi difuzate live prin Internet, transmise prin cablu şi eter și plasate pe paginile web ale televiziunilor regionale.
  3. Producere a unui set de video-ghiduri de scurtă durată din compilații din talk-show-uri cu răspunsuri exhaustive la cele mai frecvente întrebări ale cetăţenilor referitor la Acordul de asociere. Plasarea video-ghidurilor pe paginile web ale televiziunilor regionale şi pe alte platforme on-line (YouTube etc) pentru a oferi un acces cât mai larg la ele.
  4. Lansarea iniţiativelor de încurajare a jurnalismului cetăţenesc, inclusiv prin fortificarea capacităţilor de a-l practica, menite să ofere oportunități, mai ales, tinerilor de a se afirma ca membri activi ai comunităţilor. Activitatea vine în sprijinul efortului conjugat de informare veridică despre aspectele complexe ale Acordului de Asociere cu UE într-un mod relevant contextului local.
 

Proiectul este realizat cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul de Stat al Statelor Unite.

https://www.facebook.com/euregionalhttps://www.facebook.com/euregional

Persoane de contact:

Ion Bunduchi, Manager comunicare, ibunduchi@soros.md, tel. (022) 27-00-31
Victoria Miron, Director program, vmiron@soros.md, tel. (022) 27-00-31
Cerevatîi Ion, Coordonator proiect, icerevatii@soros.md, tel. (022) 27-00-31

NOUTĂŢI: 

Comunicat de presă - lansarea proiectului

Comunicat de presă - Alternativă pentru... ”plânsul naţional”

Comunicat de presă - Idei bune pentru o viață prosperă 

GALERIE FOTO:

 

...