Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Comunicat - lansarea proiectului Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE

Русский

O informare obiectivă pe înţelesul tuturor despre valorile democraţiei şi despre Acordul de asociere cu UE – acesta-i scopul principal al unui nou proiect lansat de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.

În proiect participă 10 televiziuni locale din ţară, inclusiv din UTA Gagauz-Yeri şi din regiunea transnistreană, selectate prin concurs public. Acestea, în parteneriat cu staţia Canal Regional, vor produce şi vor difuza 30 de emisiuni în format duplex televizat. Moderatorii şi participanţii la emisiuni vor dezbate trei teme complexe ce vizează cooperarea în domeniul economic, în reformarea justiţiei şi în dezvoltarea relaţiilor comerciale.
Managerii televiziunilor locale, apreciind importanţa proiectului, consideră oportună o instruire a echipelor de creaţie pe măsură să elimine abordarea superficială a tematicii europene şi să confere produselor mediatice autohtone credibilitate şi utilitate.
Coordonatorul proiectului, Ion Cerevatîi, este de părere că în societate şi, mai ales, în mediul rural se resimte un deficit acut de informaţie veridică şi accesibilă referitoare la relaţiile RM – UE şi la impactul lor asupra fiecărui cetăţean. Pornind de la situaţia dată, proiectul lansat prevede şi multiple instruiri ale echipelor de creaţie cu experţi naţionali şi internaţionali care să ajute televiziunile locale să abordeze în profunzime tematica europeană; să atragă în discuţii specialişti, dar şi cât mai mulţi cetăţeni de rând; să încurajeze şi să stimuleze jurnalismul cetăţenesc.
Proiectul intitulat ”Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE” va fi implementat timp de doi ani cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL) a Departamentului de Stat al Statelor Unite.
 
Mai multă informaţie despre proiect poate fi găsită pe pagina http://soros.md/UE-media
 
Martie, Programul Mass-Media, Fundaţia Soros-Moldova
 
Ion Bunduchi,
Manager de comunicare proiect
Program Mass-Media, FSM

ibunduchi@soros.md