Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Comunicat de presă - Alternativă pentru... ”plânsul naţional”

Русский

Jurnalişti de la zece televiziuni regionale din ţară, inclusiv din UTA Gagauz-Yeri şi din Transnistria, au fost instruiţi timp de trei zile cum să reflecte veridic, profund şi pe înţelesul tuturor tematici ce reies din prevederile Acordului de asociere cu UE.

Jurnaliştii au fost diriguiţi de expertul naţional Iulian Groza şi de expertul european Jack Kroes cu experienţă notorie în desfăşurarea unor activiţăţi similare cu jurnalişti din ţări, precum Albania, Macedonia, Ucraina, Tajikistan, Azerbaijan, Turcia şi Georgia. ”Nu-i întrebaţi pe cetăţeni cum trăiesc, pentru că atunci mass-media s-ar transforma într-un plâns naţional. Întrebaţi-i ce poate face fiecare, ce pot face împreună, ca să trăiască altfel”. Acesta a fost îndemnul insistent al expertului european pentru jurnalişti, iar cel naţional a punctat: ca să vorbeşti competent şi convingător la o temă trebuie să cunoşti tema.
Anume pe aceste două obiective s-a axat trainingul: cunoaşterea aprofundată de către jurnalişti a conţinutului Acordului de asociere şi cultivarea abilităţilor de reflectare adecvată a tematicii respective.
Agenda trainingului a prevăzut, în proporţie de 70 la sută, exerciţii practice. Astfel, participanţii la instruire au vizionat subiecte realizate de jurnalişti special pentru a fi analizate la training; au elaborat un concept-model pentru primele zece emisiuni, pe care urmează să le realizeze după training; au simulat emisiuni de dezbateri televizate pe care, ulterior, le-au evaluat; au întocmit o listă de eventuale teme de emisiuni; au coordonat o perioadă şi un grafic de realizare a emisiunilor pe tematici cuprinse în Acordul de asociere cu referire la cooperarea economică, susţinerea financiară, prevederi anti-fraudă şi control.. 
Este primul training din cadrul proiectului ”Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE”.
Proiectul, prevăzut pentru doi ani, este implementat de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL) a Departamentului de Stat al Statelor Unite.
Mai multă informaţie despre proiect poate fi găsită pe pagina http://soros.md/UE-media
 
 
Ion Bunduchi,
Manager de comunicare proiect
Program Mass-Media, FSM
ibunduchi@soros.md
 
mai 2015