Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

George Soros despre societatea deschisă

Noţiunea societate deschisă a fost introdusă în terminologia ştiinţifică de Henri Bergson în 1932 şi dezvoltată ulterior în lucrările filozofului austriac Karl Popper, mai ales în "Societatea deschisă şi duşmanii ei", scrisă în anii celui de-al doilea război mondial. George Soros a devenit adept al ideilor lui Popper, trecând el însuşi prin regimurile nazist şi comunist în Ungaria.

În cartea "Soros despre Soros", George Soros expune propria interpretare a noţiunii societate deschisă: "În concepţia mea, societatea deschisă e bazată pe ideea că noi toţi acţionăm în virtutea unei înţelegeri imperfecte. Nimeni nu deţine adevărul absolut. Deci, avem nevoie de o gândire critică, de organizaţii şi reguli ce permit oamenilor cu păreri şi interese diferite să trăiască în bună înţelegere; avem nevoie de o formă democratică a statului, care asigură o ordine a divizării puterii. Avem nevoie de o economie de piaţă, care oferă o legătură inversă şi permite corectarea greşelilor: e nevoie ca minorităţile să fie apărate şi părerile lor să fie respectate. Şi pe lângă toate, e nevoie de o respectare a legii. Ideologiile, cum e de pildă fascismul sau comunismul, produc o societate închisă, unde persoana particulară, individul e subordonat colectivului, societatea e dominată de stat, iar statul urmează o dogma, care e declarată adevărul absolut. Într-o astfel de societate nu există libertate..."