Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

George Soros despre societatea deschisă

Noţiunea societate deschisă a fost introdusă în terminologia ştiinţifică de Henri Bergson în 1932 şi dezvoltată ulterior în lucrările filozofului austriac Karl Popper, mai ales în "Societatea deschisă şi duşmanii ei", scrisă în anii celui de-al doilea război mondial. George Soros a devenit adept al ideilor lui Popper, trecând el însuşi prin regimurile nazist şi comunist în Ungaria.

În cartea "Soros despre Soros", George Soros expune propria interpretare a noţiunii societate deschisă: "În concepţia mea, societatea deschisă e bazată pe ideea că noi toţi acţionăm în virtutea unei înţelegeri imperfecte. Nimeni nu deţine adevărul absolut. Deci, avem nevoie de o gândire critică, de organizaţii şi reguli ce permit oamenilor cu păreri şi interese diferite să trăiască în bună înţelegere; avem nevoie de o formă democratică a statului, care asigură o ordine a divizării puterii. Avem nevoie de o economie de piaţă, care oferă o legătură inversă şi permite corectarea greşelilor: e nevoie ca minorităţile să fie apărate şi părerile lor să fie respectate. Şi pe lângă toate, e nevoie de o respectare a legii. Ideologiile, cum e de pildă fascismul sau comunismul, produc o societate închisă, unde persoana particulară, individul e subordonat colectivului, societatea e dominată de stat, iar statul urmează o dogma, care e declarată adevărul absolut. Într-o astfel de societate nu există libertate..."