Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Persoanele stigmatizate şi discriminate nu întotdeauna pot beneficia de serviciile de sănătate necesare sau beneficiază de acestea în volum redus. Departamentul Sănătate Publică susţine şi contribuie la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2017

Organe decizionale

Senatul Fundaţiei Soros-Moldova

 • Mircea Eşanu - Președintele Senatului
 • Lucia Aprodu - Ombudsperson al Fundației Soros-Moldova
 • Alexandru Canţîr
 • Ana Mihailov
 • Igor Cașu
 • Daniela Vidaicu
 • Petru Negură

Juriile specializate pe domenii:

Buna Guvernare

 1. Andrei Rusanovschi
 2. Stelian Rusu
 3. Andrei Brighidin
 4. Iosif Moldovanu
 5. Alexandru Pelivan

Mass-Media

 1. Vasile Spinei
 2. Alina Țurcanu
 3. Dumitru Lazur
 4. Mariana Tacu

Sănătate Publică

 1. Ştefan Gheorghiţă
 2. Svetlana Plămădeală
 3. Valentina Vilc
 4. Rodica Gramma

Justiție și Drepturile Omului

 1. Traian Țurcanu
 2. Dumitrița Bologan
 3. Radu Danii
 4. Zinaida Guțu
 5. Denis Arcușa