Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Organe decizionale

Senatul Fundaţiei Soros-Moldova

 • Lucia Aprodu - Președintă interimară, Ombudsperson al Fundației Soros-Moldova
 • Ana Mihailov
 • Ian Feldman
 • Rodica Gramma
 • Radu Danii
 • Dumitru Lazur
 • Valeriu Prohnițchi

Juriile specializate pe domenii:

Buna Guvernare

 1. Andrei Rusanovschi
 2. Andrei Brighidin
 3. Iosif Moldovanu
 4. Alexandru Pelivan
 5. Olga Crivoliubic

Mass-Media

 1. Vasile Spinei
 2. Alina Țurcanu
 3. Mariana Tacu

Sănătate Publică

 1. Ştefan Gheorghiţă
 2. Svetlana Plămădeală
 3. Valentina Vilc
 4. Viorel Gorceag

Justiție și Drepturile Omului

 1. Traian Țurcanu
 2. Denis Arcușa
 3. Viorica Grecu
 4. Aliona Bleah