Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Despre Fundaţia Soros-Moldova

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare şi sănătate publică.

Fundaţia Soros-Moldova activează în domeniile enumerate mai sus prin derularea unor programe de granturi şi proiecte operaţionale. Acestea sunt lansate la decizia Senatului Fundaţiei Soros-Moldova şi reprezintă o recunoaştere a unui domeniu unde Fundaţia ar putea contribui prin asistenţă tehnică, consultanţă, instruire, finanţare de proiecte (iniţiative) concrete.

Departamentele din cadrul Fundației Soros-Moldova funcţionează timp de mai mulţi ani sau în perioada necesară pentru redresarea situaţiei problematice în domeniu. Fiecare departament propune pentru un an de zile o serie de activităţi concrete, pentru care este solicitată finanţarea Senatului Fundaţiei.

Procesul de luare a deciziilor include câteva etape: proiectele ce vin în atenţia responsabililor din departamente sunt examinate, în unele cazuri, de un grup de experţi (numit şi Comisie de experţi), apoi proiectele recomandate de ei sunt propuse spre discuţie şi decizie de finanţare unui juriu responsabil de câteva programe. În anul 2020, activează patru jurii specializate: Mass-Media, Justiție și Drepturile Omului, Sănătate Publică şi Buna Guvernare. Juriile pentru departamente aprobă finanțarea proiectelor cu un buget ce nu depășește suma de 50,000 dolari SUA. Proiectele cu o valoare mai mare de 50,000 dolari SUA sunt examinate în prima etapă de juriul specializat, iar apoi de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în competenţa căruia intră, totodată, examinarea şi aprobarea strategiei de activitate a Fundaţiei Soros-Moldova.

Fundaţia Soros-Moldova nu finanţează cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cereri tehnico-ştiinţifice. Nu se oferă granturi pentru susţinerea generală a organizaţiilor, ci doar pentru proiecte concrete.