Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova constată succesele, deficienţele şi provocările de viitor ale asistenţei juridice garantate de stat

În cadrul proiectelor „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari” şi „Promovarea unui Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”, implementate de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, au fost elaborate următoarele studii, analize şi publicaţii:

Studiul „Probleme cu caracter juridic ale populaţiei din R. Moldova cu soluţii şi fără”

Analiza "Evaluare asupra impactului Legii privind Asistenţa Juridică Garantată de Stat din R. Moldova"

- Raportul „Principalele concluzii ale unui proiect-pilot şi recomandări pentru extinderea reţelei de parajurişti în RM”

- Două manuale de lucru pentru parajurişti - “Îndrumarul Juridic Elementar pentru Cetăţeni” şi “Ghidul Metodologic pentru Parajurişti”