Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de instruire pentru jurişi şi avocaţi în domeniul anti-discriminare

Programul Egalitate şi Participare Civică a desfăşurat un program de instruire în domeniul anti-discriminare destinat juriştilor şi avocaţilor. (I modul 6-8 septembrie, II modul 13-14 septembrie 2012)
Programul de instruire a inclus următoarele subiecte principale:
- Examinarea standardelor Naţiunilor Unite, CEDO şi ale Uniunii Europene cu privire la domeniul anti-discriminare;
- Examinarea standardelor cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţilor naţionale specializate în domeniu, inclusiv examinarea procedurilor cu privire la funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din România;
- Pregătirea şi examinarea unor cauze ipotetice în faţa Consiliului şi în faţa instanţei de judecată (împărţirea pe roluri şi examinarea completă a cauzei);
- Examinarea legislaţiei Republicii Moldova în vederea identificării domeniilor ce necesită ajustare pentru implementarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii.

Mai multe poze de la această activitate pot fi accesate aici