Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de instruire în domeniul dezvoltării personale

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova va desfăşura, în perioada octombrie – noiembrie 2012, programul de instruire „Dezvoltarea Personală” destinat absolventelor programelor de liderism implementate în ultimii doi ani de către Fundaţie.

Scopul programului de instruire, conceput şi oferit în parteneriat cu AXA Management Consulting este dezvoltarea abilităţilor comunicaţionale, de relaţionare şi de management al resurselor individuale.

Instruirea în domeniul dezvoltării personale va fi oferită pentru două grupuri de persoane (40 de participante în total) din diferite localităţi ale ţării şi va fi desfăşurată sub forma de două programe, fiecare din ele urmând să includă cîte două module de instruire (trei zile fiecare). 

Tematicile abordate în cadrul instruirii vor include subiecte, precum: gestionarea timpului, stresului şi a conflictelor; dezvoltarea abilităţilor de negociere; dezbateri şi arta discursului public, inteligenţă emoţională etc.