Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lansarea studiului "Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării: studiu sociologic

Studiul a fost efectuat în cadrul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada martie-septembrie 2010 şi include rezultatele cercetării populaţiei şi experţilor. Metodologia cercetării şi raportul de analiză au fost elaborate de Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie. Cercetarea în teren a fost realizată de Centrul de Investigaţii Sociologice CBS AXA, pe un eşantion de 1200 de persoane din 25 de localităţi urbane şi 63 de localităţi rurale.
Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova îşi propune pentru anul 2011 să contribuie la consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării; încurajarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a participa activ în procesul de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii.