Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Forumul femeilor lidere din comunităţile rurale, ediţia II, 2012

Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, având susţinerea financiară a Guvernului Suediei, a organizat cea de-a II-a ediţie a Forumului femeilor lidere din comunităţile rurale. Evenimentul desfăşurat în perioada 23-24 noiembrie, 2012, a oferit femeilor o platformă unde să-şi poată face auzite problemele pe care le înfruntă, dar şi să facă propuneri de îmbunătăţire a politicilor care le vizează.

Organizatorii Forumului şi-au pus drept scop să crească vizibilitatea activităţii femeilor lidere din comunităţile rurale şi să faciliteze diseminarea bunelor practici din varii domenii, precum educaţie, cultură, administraţie publică, sănătate, societate civilă etc.

Mai multe poze de la această activitate pot fi accesate aici