Soros Foundation Moldova (FSM)

Consolidarea breslei jurnalistice în efortul de a asigura condiții de funcționare a presei favorabile jurnalismului independent, responsabil și etic

 

 

• Prin implementarea acestui obiectiv urmărim încurajarea competiției profesionale, standardelor de calitate și diseminare a cunoștințelor și practicilor pozitive prin intermediul unui schimb de idei și experiență și având drept țintă jurnalism nepărtinitor, corect, echilibrat și etic.

Totodată, jurnaliștii vor avea posibilitatea să discute conținutul mediatic curent, să dezbată pe marginea standardelor de calitate și să abordeze unele aspecte mai largi care țin de situația și perspectivele pe segmentul mass-media.

• Vor fi susținute cercetările privind aspectele-cheie de funcționare a mass-media în Moldova.

Activități pentru 2021: 

Susținerea Forumului Național Mass-Media, care să ofere comunității jurnalistice posibilitatea abordării și dezbaterii standardelor de calitate și problemelor cadrului juridic, instituțiilor de reglementare, auto-reglementării, dreptului de autor, jurnalismului de investigație și altor probleme-cheie de funcționare a domeniului. Va fi continuată practica organizării forumului atelierelor și workshop-urilor moderate de jurnaliști și manageri de presă cu notorietate.