Soros Foundation Moldova (FSM)

Politici Culturale

Politici Culturale

Programul Politici Culturale al Fundaţiei Soros Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Pentru a-şi îndeplini misiunea, Programul Politici Culturale organizează, sprijină şi finanţează activităţi menite să încurajeze dezvoltarea segmentului cultural, inclusiv al politicilor culturale.

Activitatea Programului se axează pe consolidarea sectorului cultural neguvernamental, privat şi public din Moldova prin optimizarea planificării strategice şi dezvoltarea capacităţilor manageriale în domeniu, prin promovarea spiritului participativ, prin iniţierea elaborării în cooperare cu societatea civilă a planurilor de dezvoltare culturală la nivel naţional şi local.

 

PROIECTE

PROIECTUL TANDEM: COOPERARE CULTURALĂ MOLDOVA-UCRAINA-UNIUNEA EUROPEANĂ (NOU)

PROIECTUL-PILOT "VIZIUNI DE VIITOR: POLITICA CULTURALĂ A MOLDOVEI DE LA SCHIMBĂRI LA VIABILITATE"
 

CONSOLIDAREA SECTORULUI CULTURAL ÎN MOLDOVA