Soros Foundation Moldova (FSM)

Egalitate şi Participare Civică

Egalitate şi Participare Civică

Misiunea programului: stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile

Programul Egalitate și Participare Civică urmărește să sporească eficiența aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile și instituțiile publice, și să contribuie la promovarea egalității și diversității.

Prioritățile pentru 2016:
  1. sprijinirea organizațiilor neguvernamentale de profil și avocații în identificarea discriminări și construirea de cazuri către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și instanța de judecată;
  2. testarea și îmbunătățirea Legii cu privire la asigurare egalității, prin promovarea de amendamente și preluarea cazurilor de litigare strategică;
  3. monitorizarea activitatea organului național pentru asigurarea egalității pentru încurajarea eficienței acestuia;
  4. colectarea de date și facilitarea promovării istoriilor personale a potențialelor ținte a discriminării, ca o modalitate de a diminua din stereotipuri, creând în același timp, premise pentru promovarea de politici publice în domeniile sensibile discriminării.

Programul EPC își planifică să atingă următoarele rezultate prin:

  • Parteneriate formate și consolidate între juriști/avocați, organizații naționale și locale care lucrează cu grupuri marginalizate în identificarea și adresarea actelor de discriminare.
  •  Responsabilizate instituțiile publice și agenții economici cu privire la discirminarea în accesul serviciilor și bunurilor publice, educație și câmpul muncii.

Persoana de contact: Ana Corețchi, directoare de program, acoretchi@soros.md

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2016 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!

 

Evenimente şi anunţuri