Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

CONCURS REPETAT de selectare a unei companii pentru elaborarea unui site

I. Prezentare generală

1.1. Context
Fundaţia Soros-Moldova implementează proiectul Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari (în continuare Proiect), cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Proiectul se bazează pe prevederile Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198 din 26.07.2007 şi este menit să înzestreze comunităţile rurale şi membrii acestora cu cunoştinţe şi deprinderi juridice pentru a-şi proteja drepturile şi a cere respectarea acestora, cu ajutorul parajuriştilor. Legea sus-menţionată defineşte parajuristul drept “persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii”.

Proiectul se bazează pe experienţa de 2 ani a proiectului “Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, implementat de Fundaţie cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei şi în colaborare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. Acesta a urmărit testarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare prin intermediul reţelei de parajurişti care activează la nivelul comunităţilor rurale. În cadrul proiectului a fost creată o reţea de parajurişti comunitari, echipaţi cu instrumente de lucru, inclusiv cu birouri oferite de autorităţile locale, conform acordurilor de colaborare încheiate. Toţi parajuriştii au fost instruiţi timp de şapte săptămâni în decursul unui an şi au fost monitorizaţi pe parcursul primului an de activitate de către echipa de proiect.

Proiectul va continua eforturile direcţionate spre crearea mecanismelor de abilitare juridică a populaţiei rurale pentru a utiliza legea în protejarea intereselor sale, precum şi pentru a evita escaladarea problemelor cu caracter juridic şi a ridica capacitatea de soluţionare a problemelor la nivel de comunitate, cât mai aproape de momentul apariţiei acestora prin implicarea membrilor comunităţii în procesul decizional la nivel comunitar.

În scopul implementării proiectului, 25 de parajurişti din diferite zone rurale ale ţării beneficiază de instruire continuă pentru a acorda asistenţă juridică primară în comunităţile din care provin.

1.2. Obiectul concursului

Se solicită oferta tehnică şi financiară pentru elaborarea unui site în cadrul Proiectului „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari”.

Companiile interesate vor prezenta oferta tehnică şi financiară în plicuri separate şi sigilate, cu menţiunea „Elaborare website, Program de Drept”, până joi, 13 decembrie, ora 17:00, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară, 32. În cazul în care companiile participante la concurs dispun de posibilitatea de a oferi servicii de hosting, acestea vor prezenta în plic separat şi oferta pentru aceste servicii.

Numele domeniului viitor: http://www.parajurist.md.

Termen de executare: 60 de zile.

Cerinţe faţă de executor:
• experienţă de cel puţin 3 ani în efectuarea sarcinilor similare celor propuse:
- vor fi prezentate exemple ale lucrărilor similare elaborate, inclusiv contractele încheiate în vederea realizării acestora;
- la solicitare, vor fi prezentate scrisori de recomandare a clienţilor;
• capacitatea de a executa sarcini similare celor propuse:
- vor fi prezentate condiţiile tehnice pentru executarea lucrărilor;
• personal calificat în realizarea angajamentelor:
- vor fi oferite CV-urile angajaţilor implicaţi în proces.

II. Scopurile site-ului

2.1 Scopurile site-ului
Site-ul va urmări abilitarea juridică a populaţiei din R. Moldova, în special a persoanelor defavorizate, ca urmare a cunoaşterii drepturilor sale şi a informaţiei juridice elementare. Acesta va conţine informaţii de bază, uşor de accesat, din domeniul juridic, astfel reprezentând un instrument util pentru persoanele care au întrebări simple de natură juridică. Menirea site-ului este să funcţioneze asemeni unui parajurist disponibil on-line, vizitatorul fiind ghidat pas cu pas spre obţinerea informaţiei juridice necesare. Mai mult decât atât, dacă vizitatorul va considera că nu a aflat informaţia completă sau că necesită explicaţii suplimentare, acesta va avea posibilitatea să lase un mesaj parajuriştilor, iar aceştia vor oferi asistenţa lor promptă.

2.2 Auditoriul general
Site-ul se adresează publicului larg, fără restricţii. Oricine va putea accesa conţinutul site-ului şi va putea face uz de informaţia disponibilă on-line. Vizitatorul clasic este considerat persoana care doreşte să se informeze despre drepturile şi obligaţiile sale, despre prevederile legislaţiei într-un anumit domeniu sau despre posibilităţile existente de a obţine asistenţă juridică garantată de stat.

III. Structura site-ului şi navigarea
1. Acasă
2. Despre noi:
a) Informaţie despre proiect
b) Despre asistenţa juridică garantată de stat:
- în lume
- în Republica Moldova
c) Despre asistenţa juridică primară:
- în lume
- în Republica Moldova
d) Cadrul normativ
e) Activitatea parajuriştilor:
- rapoarte de activitate
- date statistice
3. Biblioteca multimedia (galerii foto, audio şi video):
a) Îndrumar Juridic Elementar
b) Ghid Metodologic pentru Parajurişti
c) Publicaţii
4. Contact:
a) Parajurişti
b) Echipa de proiect
5. Compartimente pe site:
a) Moştenire
b) Relaţii de Familie
c) ...
6. Noutăţi şi evenimente
7. Harta interactivă a R. Moldova
8. Întrebări frecvente
9. Link-uri utile
10. Comentarii
11. Harta site-ului

IV. Descrierea secţiunilor site-ului

Cadru normativ: la deschiderea paginii, se va afişa o listă cu acte normative; la click pe ele se va deschide textul în fereastră nouă.

Rapoarte de activitate a parajuriştilor: la deschidere, apare lista lunilor din an; la click pe lună, apare lista rapoartelor de activitate; la click pe raport, se va descărca sau deschide textul (tipul de documente încărcate pe site vor fi discutate cu compania selectată).

Biblioteca multimedia (galerii foto, audio şi video):
• Îndrumar Juridic Elementar (la deschidere apare lista compartimentelor şi a capitolelor, la click se va deschide textul (html));
• Ghid Metodologic pentru Parajurişti (la deschidere apare lista compartimentelor şi a capitolelor, la click se va deschide textul);
Site-ul trebuie să ofere posibilitatea operatorului să adauge material foto, audio şi video din alte surse (opţiunea “embed”).

Publicaţii: la deschidere apare lista publicaţiilor, la click se va descărca sau deschide textul.

Compartimente pe site (blocuri de resurse juridice): aceasta reprezintă partea cea mai importantă a portalului, deoarece utilizatorul va putea sa-şi găsească singur răspuns la întrebarea sa de natură juridică. Pentru aceasta, el va selecta compartimentul la care se atribuie problema sa (de exemplu, Moştenirea), la deschidere se va afişa o listă cu întrebări sau sub-domenii, dintre care utilizatorul le va putea selecta pe cele relevante cazului său. Acest proces va continua până când utilizatorul va primi răspunsul complet la întrebarea sa. În cazul în care utilizatorul nu găseşte informaţia pe care o caută, după ce a parcurs toţi paşii, acesta va avea posibilitatea să adreseze întrebări la care va primi răspuns de la administratorii site-ului (rubrica “Întreabă parajuristul!”).
Conţinutul tuturor compartimentelor şi al subdiviziunilor acestora va fi completat de către compania selectată, în cooperare cu echipa proiectului.

Noutăţi şi evenimente: la deschidere se va afişa lista noutăţilor, titlul, lead, data. Fiecare noutate şi eveniment va avea butoanele “Distribuie” (Share), “Recomandă” (Recommend)/ Facebook şi OK/Odnoklassniki. Va exista posibilitatea arhivării noutăţilor vechi.

Harta interactivă a RM: la deschidere, pagina va afişa două blocuri de informaţie: (1) o hartă interactivă a RM care va include localităţile unde activează parajurişti şi organizaţiile ce acordă asistenţă juridică primară; (2) o listă a localităţilor în care activează parajurişti. Va fi creată posibilitatea ca informaţia despre prestatorii de servicii de asistenţă juridică primară să fie introdusă de către administrator.

Întrebări frecvente: la deschidere apare lista întrebărilor, la click pe ele pagina coboară mai jos la răspuns – ancoră.

Posibilitatea de a adauga bannere: poziţionarea pe site a bannerului va fi convenită în comun cu compania în procesul elaborării design-ului site-ului.

Comentarii: vizitatorii site-ului vor avea posibilitatea să lase comentarii privind activitatea parajuriştilor; trebuie să existe posibilitatea de aprobare a fiecărui comentariu de către administratori şi posibilitatea de moderare a comentariilor.
Vizitatorii site-ului vor avea posibilitatea să lase comentarii după ce vor oferi următoarea informaţie: nume, adresă de email, cod de verificare (parametrii vor fi conveniţi în comun cu compania selectată).

Funcţia de căutare: Site-ul va oferi funcţii contemporane de căutare, care permit regăsirea şi identificarea materialelor de interes. Utilizatorul va avea 2 configurări de căutare:
a) Default – căutare prin toate sau o parte din documentele stocate pe site;
b) Advanced – căutare prin toate sau o parte din documentele stocate pe site, cu posibilitatea definirii unor criterii adăugătoare (de exemplu: numai în compartimentul „Noutăţi şi evenimente” şi „Acitivitatea parajuriştilor” sau se caută toate documentele care conţin cuvântul „Moldova” şi „Transnistria”, însă nu conţin cuvântul „Nistru”).

CMS: Site-ul va avea un Content Management System; accesarea acestuia se va face în baza parolei administratorului. Administratorul va avea posibilitatea să adauge rubrici pe site, să modifice meniul, să creeze noi utilizatori pentru care va seta diferite niveluri de acces; Operatorii vor avea posibilitatea să adauge conţinut pe site din documente MSWord, MSExcell, Open-Office Document.

V. Cerinţe pentru site

5.1 Cerinţe pentru design-ul site-ului
Site-ul trebuie să fie structurat şi uşor de utilizat. Paginile site-ului trebuie sa fie corect vizualizate la toate browser-ele contemporane: Internet Explorer 8 şi mai sus, Mozilla Firefox 12 şi mai sus, Google Chrome, Opera 10 şi mai sus şi cu rezoluţia monitorului de la 1024x768 până la 1600x1200. Link-urile trebuie să aibă parametrul “title”, imaginile – parametrul “alt”.
În cazul afişării unui document cu volum mare, trebuie să existe posibilitatea divizării acestuia pe pagini.
Cerinţele pentru design-ul site-ului vor fi discutate în procesul de elaborare.
Compania selectată va prezenta 3 exemple de design.
Companiile vor utiliza ca exemplu de reper urmatorul site: http://www.juridischloket.nl/

5.2 Servicii pe care le va oferi site-ul
a) RSS
b) Newsletter
c) Adresarea unei întrebări parajuristului
: Parajuriştii înregistraţi vor avea posibilitatea să răspundă la întrebările aprobate spre publicare pe site de către administrator, după ce se vor autentifica (detaliile vor fi discutate cu compania selectată).

5.3 Cerinţe pentru design-ul logotip-ului:
Cerinţele pentru design-ul logotip-ului site-ului vor fi discutate în procesul de elaborare.
Compania selectată va prezenta 3 exemple de logotip-uri.
Compania selectată va prezinta 3 exemple de design pentru disclaimer.

VI. Oferirea documentaţiei tehnice
• Ghidul Utilizatorului (gestionarea site-ului) în limba română
• Ghidul Administratorului – cerinţe faţă de Hosting, Procedura de back-up şi restabilirea site-ului din copia de rezervă

VII. La finalizarea executării sarcinilor, compania selectată va asigura un training privind gestionarea site-ului (în română);

VIII. Suportul tehnic
Va fi prezentată oferta separată privind mentenanţa tehnică a site-ului pentru 12 luni. Serviciul va cuprinde:
• Consultanţa privind administrarea site-ului
• Modificari ale elementelor de design
• Elaborarea funcţionalităţilor noi sau modificarea celor existente

Pentru informaţii suplimentare: Diana Marian, Coordonator de Proiect, tel. 022 27 00 31, e-mail: dmarian@soros.md.