Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

REZOLUŢIA Forumului Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale, ediţia II

Noi, femeile participante la Forumul Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale, care a avut loc la Chişinău în perioada 23-24 noiembrie 2012, şi a reunit circa 150 femei, credem în egalitatea în drepturi şi în demnitatea umană inerentă a femeilor şi bărbaţilor. Credem în libertate şi democraţie, că viaţa noastră şi a altor femei poate fi mai bună şi mai echitabilă.

Recunoaştem faptul că statutul femeilor a avansat în ultimul deceniu şi că Guvernul Republicii Moldova, prin adoptarea cadrului legal-normativ relevant, a stabilit mecanisme instituţionale pentru avansarea femeilor şi promovarea drepturilor acestora.

Cu toate acestea, considerăm că măsurile întreprinse de Guvern nu sunt consecvente, iar adoptarea legilor nu este urmată de instrumente / mecanisme privind implementarea eficientă a acestora. Astfel de transformări fundamentale în societate trebuie să fie însoţite de politici relevante în domeniul egalităţii genurilor, precum şi de acţiuni concrete, inclusiv educaţie civică şi de gen, care ar contribui la eliminarea stereotipurilor ce împiedică promovarea femeilor în structurile de putere şi în poziţii decizionale politice şi publice. Educaţia şi participarea sunt două instrumente care sprijină democratizarea la nivel naţional şi local.

Noi, participantele la Forum reiterăm faptul că reprezentarea dezechilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional politic şi public este o ameninţare la adresa democraţiei şi o încălcare a dreptului fundamental al omului, a egalităţii de gen, şi, astfel, recomandă subiecţilor / instituţiilor vizate să rectifice prioritar această situaţie vizând următoarele aspecte.

Sporirea vizibilităţii activităţii femeilor lidere din comunităţile rurale prin:

 • Promovarea femeilor la posturi de conducere în calitate de consilieri locali şi raionali, care în perspectivă, va contribui esenţial la adoptarea unor decizii mai diversificate şi, astfel, mai bune pentru dezvoltarea social-economică a comunităţilor rurale;
 • Modificarea legislaţiei pentru asigurarea reprezentării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în structurile legislative şi executive de nivel local şi naţional prin stabilirea cotei de reprezentare minime de 40%;
 • Încurajarea partidelor politice să elaboreze mecanisme de asigurare a reprezentării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în structurile de conducere ale acestora;
 • Promovarea politicilor educaţionale care ar diminua stereotipurile de Gen;
 • Mediatizarea pe larg a femeilor antreprenoare prin intermediul mass-media;
 • Realizarea programelor de susţinere a antreprenoriatului feminin şi extinderea acestora pe malul stâng al Nistrului.

Ne adresăm către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei, pentru identificarea soluţiilor la cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din comunităţile rurale prin:

 • Fortificarea capacităţilor actorilor sociali şi a colaborării dintre aceştia (în problema violenţei în familie, TFU, egalitatea de gen). Crearea Echipelor multidisciplinare la nivel local în domeniul prevenirii şi combaterii VF, TFU;
 • Asigurarea sprijinului APL în procesul de dezvoltare a serviciilor adresate copiilor de vârsta preşcolară;
 • Prevenirea şi combaterea violenţei în familie prin perfecţionarea mecanismului de aplicare a Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Promovarea serviciilor de succes care există în acest domeniu;
 • Perfecţionarea practicilor sistemului de acordare de ajutor social;
 • Reconsiderarea politicilor de pregătire a tinerilor pentru viaţa de familie, modul sănătos de viaţă, educaţie socială şi instruirea cadrelor;
 • Susţinerea proiectelor de dezvoltare comunitară, inclusiv dezvoltarea serviciilor sociale şi instruirea continuă a cetăţenilor;
 • Elaborarea politicilor pentru promovarea consumului produselor autohtone în instituţiile publice (grădiniţe, spitale etc.) prin comanda de stat, inclusiv pentru asigurarea securităţii produselor alimentare;
 • Îmbunătăţirea mediului de afaceri: politicile fiscale să nu aibă un caracter represiv (inclusiv prin stabilirea posturilor fiscale) şi să nu fie schimbate în fiecare an, ci să presupună o stabilitate de o durată mai îndelungată, e.g. 5 ani;
 • Revitalizarea instituţiilor culturale în vederea păstrării şi valorificării tradiţiilor naţionale;
 • Asigurarea transparenţei privind rezultatele implementării proiectelor de asistenţă tehnică, finanţate de organisme internaţionale prin publicarea rapoartelor;
 • Alocarea resurselor publice sectorului asociativ.

Revigorarea Reţelei Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale prin

 • Stabilirea mecanismelor de asigurare a funcţionării Reţelei Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale (secretariat, crearea Grupului de iniţiativă);
 • Asigurarea mentoratului de către reţeaua femeilor din Congresul Autorităţilor Locale din Moldova în procesul de creare a Reţelei Femeilor Lidere din Comunităţile Rurale.