Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unui/ei consultant/e sau a unei companii de comunicare pentru Fundația Soros-Moldova

* Acest concurs a fost anulat. Pentru detalii accesați procesul verbal nr. 1 al ședinței Comisiei de Achiziții.
 
Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță un concurs pentru selectarea unui consultant care să elaboreze Strategia de Comunicare a Fundației, inclusiv elementele de bază ale identității organizaționale ce țin de conținut.
 
 
Sarcina tehnică:

Efectuarea unei analize a situației existente (base-line study) și anume:

 • Analiza percepțiilor imaginii Fundației Soros-Moldova de către publicul larg;
 • Identificarea și evaluarea nevoilor instituționale de comunicare;
 • Realizarea interviurilor individuale și/sau a discuțiilor de tipul focus-grup cu membrii echipei Fundației;
 • Identificarea și utilizarea oportunităților de relații publice pentru îmbunătățirea imaginii și promovarea realizărilor Fundației;
 • Evaluarea nevoilor de instruire a personalului FSM în domeniul de comunicare și utilizare corectă a combinației instrumentelor și canalelor de comunicare și a tehnologiilor informaționale pentru a corespunde nevoilor și intereselor Fundației;
 • Elaborarea, poziționarea și promovarea mesajelor pentru diferite categorii de public, congruente cu misiunea și valorile FSM, prin intermediul celor mai eficiente canale de comunicare;
 • Elaborarea Strategiei de comunicare a Fundației și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a imaginii organizaționale, a instrumentelor de comunicare, etc.
 • Elaborarea planului de acțiuni de comunicare.
 
 
Criterii de eligibilitate: 
 
 • Experiență de minimum 7 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice și o cunoaștere bună a societății, culturii și realităților social politice din Moldova;
 • Experiență relevantă de elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
 • O bună cunoaștere a societății civile din Moldova va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea avansată a limbii române și rusă;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Relații cu Publicul sau alte domenii relevante;
 • Experiența de muncă și/sau studiile efectuate peste hotarele țării vor constitui un avantaj.
 
Dosarul de aplicare:
 
Trebuie completat în limba română și va conține următoarele:
-          Scrisoare de intenție (cu precizarea experienței relevante);
-          Oferta tehnică (va include metodologia ce urmează a fi utilizată și perioada necesară pentru implementare);
-          Oferta financiară pentru fiecare tip de servicii prestate;
-          Curriculum Vitae (inclusiv datele de contact ale persoanelor de referință beneficiari ai serviciilor prestate).
 
Data limită:
 
Dosarul complet urmează a fi expediat la adresa de e-mail: foundation@soros.mdcu indicarea "Concurs - consultant comunicare" până pe data de 29 aprilie 2019, ora 17.00.
Persoana de contact: Anastasia Radu, manager de comunicare al Fundației Soros-Moldova, e-mail: aradu@soros.md
 
Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societății deschise în Moldova. Fundația susține inițiative în următoarele domenii, dar fără a se limita la: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare și sănătate publică.