Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Fundaţia Soros-Moldova anunță concurs pentru ocuparea postului de director al departamentului administrativ

Candidatul selectat va corespunde următorului profil:

Atribuții și responsabilități:
 
 • oferă suport logistic Directorului Executiv și echipei fundației în desfășurarea activităților curente;
 • administrează şi coordonează activitățile logistice din cadrul oficiului central și din alte oficii ale fundației;
 • oferă suport și monitorizează aranjamentele de ordin logistic pentru şedinţe şi întâlniri;
 • asigură echipa fundației cu echipamente, materiale și alte facilități pentru desfășurarea activităților;
 • monitorizează și stabilește necesităţile de reparaţie și întreţinere a proprietăţilor fundației și planifică, gestionează și monitorizează procesul de executare a acestor lucrări;
 • monitorizează și face analiza pieții privind achiziția de diverse materiale și servicii; procură materiale și servicii cu aprobarea Directorului Executiv și în conformitate cu bugetul și procedurile interne ale fundației;
 • colectează facturile pentru materialele, consumabilele, combustibilul auto și alte servicii și bunuri achiziționate în cadrul fundației;
 • coordonează implementarea politicii privind securitatea muncii în cadrul fundației;
 • administrează parcul de mașini și echipamentele de birou şi asigură încheierea contractelor de asigurare și mentenanţă pentru acestea;
 • întocmeşte, întreține şi actualizează inventarul cu obiectele şi materialele deținute în cadrul fundației;
 • comunică, colaborează și administrează contracte de prestări servicii cu locatarii imobilelor oferite în chirie de către fundație, cu firmele de pază şi intervenţie, cu prestatorii de diverse servicii și bunuri utilizate în cadrul organizației, în special cu furnizorii de energie electrică, energie termică și apă și canalizare, etc.;
 • coordonează activitatea personalului de întreținere și răspunde de ordinea şi curăţenia în cadrul sediului fundației și în teritoriul aferent;
 • asigură și monitorizează buna funcţionare a automobilelor din proprietatea fundației (starea tehnică bună, curăţenia şi întreţinerea autovehicululilor, valabilitatea poliţelor de asigurare, reviziile periodice obligatorii) pentru a oferi suport și siguranţă echipei fundației;
 • semnalează Directorului Executiv orice aspect legat de starea oficiilor, a echipamentelor precum și a automobilelor;
 • alte responsabilităţi relevante.
Cerințe de ocupare a postului:
 
 • studii superioare finalizate în domenii relevante;
 • experiență de 3-5 ani pe un post similar;
 • experiență de lucru relevantă în ceea ce privește managementul unui oficiu;
 • cunoașterea procedurilor de management administrativ și financiar
 • cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă (scris și vorbit),
 • cunoașterea limbii engleze va reprezinta un avantaj
 • cunoștințe foarte bune de operare a computerului și MS Office;
 • spirit de inițiativă și atitudine constructivă orientată spre obținerea rezultatelor și identificarea soluțiilor;
 • motivat să lucreze într-un mediu dinamic;
 • aptitudini de planificare, autoorganizare și atenție la detalii;
 • abilități bune de comunicare
Fundația Soros-Moldova oferă:
 
 • activitate in cadrul unei echipe dinamice si profesioniste;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat individual în dependență de posibilitățile fundației și calificarea candidatului).
Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă pentru perioada iunie – decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire a acestuia în funcție de rezultatele evaluării de la final de an.
 
Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare care va conține:
 
 • CV-ul candidatului
 • O scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă.

În scrisoarea de intenție se va mai indica următoarea informație:

 
 • Așteptările salariale (salariul net solicitat după reținerea tuturor taxelor și impozitelor angajatorului și angajatului).
 • Datele de contact a două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului).
 
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: Vineri, 24 mai 2019, ora 16.00.
 
Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa recruitment@soros.md cu indicarea postului pentru care aplicați. Vor fi evaluate doar dosarele complete.
 
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.
 
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.
 
Persoana de contact: Vasile Gîrlea, Directorul Departamentului Administrativ, tel: 022  270031 , e-mail: vgirlea@soros.md
 
Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.
 
Politica de personal a Fundației Soros-Moldova este de a nu discrimina nicio persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.