Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Îngrijirile paliative urmează a fi o prioritate în Republica Moldova din perspectiva sănătății publice

Astăzi, 11 octombrie 2019, Oficiul Avocatului Poporului a prezentat rezultatele evaluării preliminare a implementării în Republica Moldova a prevederilor Rezoluției Adunării generale a OMS „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții” semnată în anul 2014.

Cu toate că au fost înregistrate unele progrese în implementarea angajamentelor asumate de RM, multe rămân de făcut. Evaluarea a constatat lipsa unei strategii naționale de dezvoltare a îngrijirilor paliative și deficiențe în implementarea unor politici naționale care să integreze serviciile de îngrijiri paliative în structura și finanțarea asistenței medicale.  A fost menționată insuficiența specialiștilor pentru oferirea serviciilor de îngrijiri paliative, finanțarea inadecvată a acestora. O altă constatare a evaluării – lipsa instruirii specializate pentru specialiștii nemedicali implicați în oferirea îngrijirilor paliative (psihologi, asistenți sociali, clerici) și necesitatea instruirii suplimentare a specialiștilor din sectorul medical. O altă provocare expusă o constituie accesul limitat al pacienților paliativi la medicamentele supuse controlului – morfina și alte medicamente antialgice.    

Dezvoltarea îngrijirii paliative urmează să fie prioritară în contextul în care  disponibilitatea și accesul echitabil la îngrijiri paliative la toate nivelurile de asistență medicală rămâne încă extrem de limitat în Republica Moldova este concluzia principală a evaluării.

 

Evaluarea a fost realizată cu suportul Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova și va fi publicat integral în curând.