Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

30 de copii din grupurile social vulnerabile din Nisporeni practică un mod sănătos de viață, la Centrul de zi „Renaștere”

O nouă sală de sport și de agrement a fost renovată cu suportul financiar al Uniunii Europene la Centrul de zi „Renaștere” din Nisporeni. Pe parcursul a zece luni, Clubul Soroptimist a efectuat reparația sălii de sport, a procurat și instalat echipamentul din sala de sport și zona de agrement. Totodată, au fost create și condiții de accesibilitate pentru copiii cu dizabilități.

„În cadrul proiectului ne-am propus să creăm un mediu sănătos de viață prin intermediul activităților sportive”, afirmă Angela Mușchei, director de proiect, AO Clubul Soroptimist Internațional Nisporeni. „Este necesar să satisfacem nevoia de mișcare a copiilor pentru dezvoltarea lor armonioasă. Totodată, ne-am dorit să contribuim la incluziunea socială și educațională a tuturor copiilor prin intermediul sportului. Această sală de sport și zonă de agrement este necesară, deoarece activitățile desfășurate aici contribuie la îmbunătățirea abilităților motrice și aptitudinilor sportive, dezvoltând spiritul de echipă și competitivitatea copiilor cu dizabilități”, a mai adăugat Angela Mușchei.

Datorită sălii de sport și a zonei de agrement renovate, 30 de copii care frecventează Centrul de zi „Renaștere”, inclusiv copii cu dizabilități, practică un mod sănătos de viață.

„Prin susținerea acestui tip de proiecte, noi tindem spre dezvoltarea unor comunități incluzive, comunități în care copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv copiii cu dizabilități, au drepturi egale și au acces la toate tipurile de servicii. Sportul și jocul, cu siguranță, vor facilita incluziunea socială a acestor copii”, a declarat Ana Prasolov, Director de proiect, Fundația Soros-Moldova.

Implementarea proiectului a fost posibilă și datorită implicării partenerilor locali: a Primăriei or. Nisporeni și a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. Proiectul are ca scop dezvoltarea serviciilor sociale mai bune pentru copiii din grupuri vulnerabile și sporirea atenției față de copiii cu dizabilități din partea comunității. Suma totală a proiectului constituie 8157 EUR.