Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Selectarea unei companii care prestează servicii de editare și publicare

 Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unei companii care prestează servicii de editare, machetare și publicare, în cadrul proiectului  ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.

 
Conform planului de activitate al Proiectului, este planificată editarea, machetarea și publicarea Ghidului de Drepturile Omului pentru Poliție în versiunea română și rusă:
·         Publicarea conține elemente grafice și tabele;
·         Volumul documentului calculat la standardul 1,800 caractere cu spațiu:
o    Versiunea română 132.900 caractere cu spațiu, aproximativ 49 pagini;
o    Versiunea rusă 130.114 caractere cu spațiu, aproximativ 53 pagini;
·         Fundaţia va pune la dispoziţie documentele pdf care urmează a fi compilate, de asemenea urmează a fi efectuată machetarea grafică.
 
Parametrii:
·         Publicarea va fi machetată grafic;
·         Format: A5;
·         Interior: ofset 70-80 gmp, culori 4+4;
·         Copertă: carton 250 gmp, culori 4+1, hârtie cretată, peliculată;
·         Tiraj – 2000 exemplare (1000 română/1000 rusă)
 
 
Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie (persoană juridică), pentru prestarea serviciilor de editare, machetare și publicare.
 
Materialele elaborate în cadrul proiectului ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, finanțat prin intermediul fondurilor Comisiei Europene, și având perioada de implementare 01.01.2019 - 31.12.2021, urmează să fie scutite de impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 218 din 03.04.2019. Ținând cont de aceste prevederi, ofertele urmează a fi prezentate la cota TVA 0.
 
Oferta va include (în conformitate cu tabelul anexat):
1.     Justificarea experienței ofertantului cu referințe la lucrările editate și publicate anterior;
2.     Prețul pentru machetarea și editarea a 1000 de Ghiduri în limba română și 1000 de Ghiduri în versiune rusă, la cota TVA 0.
3.     Termenul de executare a lucrării.
 
Companiile interesate vor expedia dosarul până la data de 29 iulie 2020 prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte publicare”, la adresa: mburduja@soros.md.
 
Pentru informații suplimentare, tel: 069955014
 
 
 
 
 
***
 
Anexa: Oferta financiară urmează să fie prezentată în următorul format
 
Denumirea companiei_____________________________________
 
Titlul Ghidul de drepturile omului pentru Poliție
 
Data: ________________________________
 
Poziţia şi denumirea poziţiei
Descrierea parametrilor tehnici propuşi de companie
Numărul de exemplare
Preţ unitar MDL, cota TVA 0
Valoarea Totală MDL
Termenul de predare
1A – versiunea română
 
„Ghidul de drepturile omului pentru Poliție”
 
1000
 
 
 
1B – versiunea rusă a Ghidului
 
1000
 
 
 
Total
 
 
 
 
 
 
 
Director: nume/prenume
 
Semnătura
 
Ştampila
 
Date de contact:
Persoana de contact______________
Telefon mobil____________________
Telefon fix______________________
E-mail _________________________