Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a stabilit un parteneriat cu trei organizații ale societății civile pentru dezvoltarea a 40 de servicii sociale în țară

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fundația Soros Moldova, Institutum Virtutes Civilis și Keystone Moldova au semnat un Memorandum de cooperate pentru dezvoltarea serviciilor sociale în țară și crearea unui mediu favorabil pentru contractarea furnizorilor de servicii sociale din fonduri publice.
În următorii trei ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va coopera cu cele trei organizații, în baza Memorandumului, care stabilește principiile și modalitățile de colaborare dintre autorități și organizațiile societății civile.
Parteneriatul a fost inițiat pentru asigurarea implementării cu succes a intervențiilor din cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. În cadrul proiectului sunt oferite granturi organizațiilor societății civile pentru crearea, dezvoltarea sau extinderea a cel puțin 40 servicii sociale în toată țara pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Proiectul va contribui și la crearea premiselor pentru contractarea serviciilor sociale din fonduri publice de la furnizorii de servicii, indiferent de forma de proprietate juridică a acestora. În cadrul Proiectului va fi elaborată și pilotată metodologia de costificare a serviciilor sociale și elaborat Ghidul contractării sociale.
”Am lansat acest parteneriat deoarece ne dorim să intensificăm dialogul de politici sociale, să contribuim la dezvoltarea unor noi servicii la nivel de comunitate pentru persoanele din grupurile vulnerabile și să creăm premise pentru asigurarea sustenabilității financiare a serviciilor sociale dezvoltate”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.
„Prin această cooperare ne propunem să susținem organizațiile societății civile și autoritățile publice în dezvoltarea unor parteneriate funcționale în beneficiul comunităților. În cadrul proiectului nostru, cu finanțarea Uniunii Europene, organizațiile societății civile vor fi capacitate și susținute să dezvolte împreună cu autoritățile servicii sociale, care au menirea să prevină sau limiteze anumite situaţii de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor din grupuri vulnerabile”, a subliniat Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova, la evenimentul de semnare a Memorandumului de cooperare.
„Cooperarea va contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate prin mărirea accesului acestora la servicii calitative în funcție de nevoile lor, capacitarea personalului din servicii și implicarea activă a persoanelor defavorizate în luarea deciziilor pe parcursul dezvoltării și prestării serviciilor.” – a menționat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.
"Speranța mea este că acest memorandum ne va permite să unim eforturile administrației publice, a experților din societatea civilă și mediul academic, pentru a soluționa mai multe aspecte sub-dezvoltate în cadrul normativ ce reglementează crearea, funcționarea și finanțarea serviciilor sociale în Moldova", a declarat Liliana Palihovici, președinta AO Institutum Virtutes Civilis.
Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civilis. Proiectul are bugetul total de 3.375.000 de euro.