Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

Fundația Soros-Moldova angajează Manager de Comunicare

Fundaţia Soros-Moldova angajează MANAGER DE COMUNICARE, care să corespundă următorului profil:

Responsabilități:

 • Contribuie la dezvoltarea şi punerea în practică a strategiei de comunicare pentru a îndeplini obiectivele organizației
 • Consultă şi asistă echipa Fundaţiei în relațiile cu beneficiarii de granturi, precum și cu presa online, scrisă, audiovizuală
 • Promovează activitățile Fundației în mediul online și offline
 • Supraveghează şi contribuie la producerea materialelor de informare, precum broşuri, pliante, infografice, videoclipuri promoţionale, filme şi produse multimedia;
 • Participă la elaborarea şi redactarea comunicatelor de presă, newsletter-lor, discursurilor, articolelor, rapoartelor anuale;
 • Menţine şi actualizează conținutul pe website-ul Fundaţiei, cât și pe paginile existente din rețelele sociale
 • Dezvoltă şi menţine relaţii bune de colaborare cu presa națională și locală
 • Monitorizează presa tipărită si online
 • Menţine legături cu restul departamentelor din cadrul organizației și contribuie la crearea şi menţinerea bunului mers al comunicării interne
 • Răspunde la solicitările publicului extern privind activitatea Fundației
 • Oferă susținere administrativă și financiară managementului Fundației, inclusiv membrilor Senatului

Cerințe:

 • studii superioare, de preferinţă jurnalism/comunicare/relaţii publice
 • minim 3 ani de experiență profesională într-o poziție similară
 • bun/ă cunoscător/oare al/a vieţii politice şi sociale din Moldova;
 • bun/ă cunoscător/oare al/a organizaţiilor neguvernamentale din Moldova;
 • portofoliu bogat şi demonstrabil privind relaţiile cu mass-media online, scrisă şi audiovizuală;
 • fluenţă în limba engleză, scris și vorbit
 • capacitate de analiză şi sinteză
 • creativitate
 • abilităţi de comunicare şi de lucru in echipă
 • abilităţi de organizare şi de prezentare
 • capacitatea de a redacta materiale la cerere (comunicate, materiale de prezentare etc.)
 • cunoştinţe avansate de operare PC (MS Office, Internet Explorer etc.)

Dosarul va include:
1. Scrisoarea de motivare (cel mult o pagină), care va include și cerințele salariale
2. CV-ul candidatului/ei
Scrisoarea de motivare va include numele şi detaliile de contact a cel puţin două persoane care pot fi contactate pentru referinţe.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de participare în limba română, până vineri, 19 ianuarie, ora 16:00, prin e-mail la adresa foundation@soros.md (subiectul mesajului – Post vacant, Manager de Comunicare) sau la adresa organizaţiei din str. Bulgară nr. 32, MD 2001, Chişinău (în atenţia dnei Varvara Colibaba).

Doar candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.
Politica de personal a Fundației Soros-Moldova este de a nu discrimina nicio persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.