Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

A fost lansat proiectul „Chișinău – accesibil pentru toți”

Organizațiile societății civile și grupuri de cetățeni vor participa la renovarea orașului, urmărind în mod special accesibilizarea pentru toți cetățenii a spațiilor publice aflate în construcție sau reconstrucție. Activitatea are loc în cadrul proiectului „Chișinău – accesibil pentru toți”. Proiectul este implementat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități (CAJPD), în parteneriat cu Asociația Motivație din Moldova, Centrul Media pentru Tineri și grupul de părinți ”Ask a Mom”. Proiectul va fi implementat în perioada iunie 2017 – mai 2018, cu un buget de peste 37 000 dolari SUA. Activitățile sunt realizate cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare și co-finanțate de IM Swedish Development Partner.

Lipsa accesibilității spațiului public este o problemă care afectează în primul rând persoanele cu dizabilități, părinții cu copii în cărucioare, persoanele în etate etc. În cadrul Misiunii de monitorizare în Republica Moldova din Septembrie 2015, Raportorul Special ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Catalina Devandas-Aguilar, fiind și utilizatoare de scaun rulant, a menționat: „Chișinău este aproape în întregime inaccesibil pentru utilizatorii de scaun rulant, în cazul în care cele mai multe trotuare, clădiri oficiale și alte locuri publice, nu dispun de mijloace minime de accesibilitate, cum ar fi rampele”.

Echipa proiectului „Chișinău – accesibil pentru toți” și-a propus să sporească participarea cetățenilor și să responsabilizeze autoritățile privind respectarea cerințelor „design-ului universal” la amenajarea spațiului public în mun. Chișinău: străzi, trotuare, căi pietonale, borduri, parcări, clădiri publice. ”Designul universal” presupune crearea produselor, programelor, serviciilor, proiectarea spațiului public și mediului arhitectural, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, în cea mai mare măsură posibilă, fără a se recurge la o adaptare sau de o proiectare specializată” (Art. 2 din Legea nr.60/30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități).

În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activități ce urmăresc mobilizarea și informarea comunității în ce privește accesibilitatea spațiului public; implicarea cetățenilor din mun. Chișinău la monitorizarea lucrărilor; responsabilizarea autorităților publice, prin utilizarea mecanismelor juridice pentru punere în aplicare a legislației referitoare la accesibilitate.

Vitalie Meșter, directorul executiv al CAJPD, a menționat: „Ne propunem să monitorizăm respectarea normelor și standardelor de accesibilitate în cazul a cel puțin 10 obiecte din mun. Chișinău aflate în proces de construcție sau reconstrucție: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. V. Alecsandri, str. C. Negruzzi, precum și clădiri publice importante. În activități vor fi implicate persoane cu dizabilități, părinți cu copii în cărucior, persoane în etate și alte grupuri interesate de cetățeni. Sperăm să avem un oraș mai accesibil și mai asemănător unui oraș european modern. Împreună putem aduce o schimbare în jurul nostru și pentru copiii noștri”.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără: constituirea unor consilii consultative privind accesibilitatea spațiului public în cadrul Primăriei Chișinău, respectarea principiilor ”design-ului universal” la construcția/reconstrucția obiectelor spațiului public, îmbunătățirea practicilor și cadrului regulator.