Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Termen limită extins: Concurs pentru selectarea unui consultant internațional, care va coordona un grup de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs de selectare a unui expert-consultant internațional care va coordona un grup de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare ale Poliției pentru reținerea /arestul polițienesc cu accent pe respectarea drepturilor omului la această etapă procesuală.

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 mai 2017, ora 16:00

Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate, sau prin poșta electronică; în acest caz vor fi transmise două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, anexate mai jos.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32, sau prin e-mail la adresa vmunteanu@soros.md, în conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 30 mai 2017, ora 10:00, la sediul Fundaţiei.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507, sau prin e-mail: Victor Munteanu, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului (vmunteanu@soros.md); Victor Rotari, coordonator de program (vrotari@soros.md); tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507

Termeni de referință

Instrucțiuni pentru ofertanți