Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Contractarea serviciilor de traducere scrisă

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova solicită prezentarea ofertelor pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă
(din limba română în limba engleză) şi
(din limba română în limba rusă)

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.

Programul de Drept al Fundaţiei îşi desfăşoară activităţile în câteva domenii fundamentale, cum ar fi: justiţie, drepturile omului, justiţie penală şi independenţa, şi responsabilizarea sistemului judiciar.

Conform Planului de activităţi pentru anul 2016, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a elaborat trei studii în limba română:

Nr. Lotului şi Denumirea Studiului Traducerea din limba română în: Detalii tehnice despre lucrare Persoana de contact
Lotul nr.1 „Raport privind analiza de necesități pentru reglementarea reținerii/arestului polițienesc” în cadrul MAI și al instituțiilor subordonate” Limba engleză Studiul conține elemente grafice, tabele și diagrame,
Volumul studiului calculat la standardul 1,800 caractere cu spațiu este de aproximativ 135 pagini,
Termenul de predare – 23 decembrie
Victor Rotari
Coordonator de program

tel. 022-27-00-31

e-mail: vrotari@soros.md

Lotul nr.2 „Identificarea necesităţilor de abilitare juridică a populaţiei” Limba engleză Studiul conţine elemente grafice tabele şi diagrame
Volumul studiului calculat la standardul 1,800 caractere cu spaţiu este de aproximativ 60 pagini
Termenul de predare – 23 decembrie
Natalia Camburian
Coordonatoarea de program

tel. 022-27-00-31

e-mail: ncamburian@soros.md 

Lotul nr.3 „Biserica şi Stat în Republica Moldova”

 

Limba rusă Studiul conţine elemente grafice tabele şi diagrame
Volumul studiului calculat la standardul 1,800 caractere cu spaţiu este de aproximativ 130 pagini
Termenul de predare – 23 decembrie 
Natalia Camburian
Coordonatoarea de program

tel. 022-27-00-31

e-mail: ncamburian@soros.md 

Cerinţe de calificare:

  • Cunoaşterea avansată a limbii române, engleze/rusă (în funcţie de lotul pentru care aplică traducătorii) – ortografie, stilistică, morfologie
  • Experienţă de traducere
  • Cunoaşterea terminologiei relevante în domeniu
    Notă: Prezentarea unui Certificat recunoscut internaţional vizând cunoaşterea limbii engleze/ruse va constitui un avantaj

Dosarele de participare la concurs vor include:

  • CV-ul cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare
  • Diplome, certificate, adeverinţe care confirmă informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există
  • Oferta financiară (care va include preţul brut per pagină unde pagina convenţională are 1,800 caractere cu spaţiu)
  • Traducerea mostrei de text care va fi oferită, la solicitare

Notă: Dosarele urmează a fi prezentate pentru fiecare lot separat. Pentru fiecare lot pot fi selectate persoane diferite.

Plata va fi efectuată în baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, în baza volumului de facto tradus (se va lua în considerare numărul total de caractere în limba engleză/rusă), în urma verificării materialului de către Fundaţie.

Persoanele interesate vor prezenta dosarul până la 12 decembrie 2016, ora 10.00, prin poşta electronică cu subiectul „Concurs traducător”, la persoanele de contact menţionate în tabelul de mai sus.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Fundaţia îşi rezervă dreptul să verifice calitatea traducerii şi să revadă suma finală a contractului în cazul necorespunderii cu textul original sau discordanţei dintre calitatea mostrei de traducere şi cea a textului tradus.