Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission: to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion and justice.

The Foundation also provides support for promoting good governance in the health system by independent and neutral monitoring / evaluation of public health policy and health services.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Initiatives implemented during 2018

Concurs pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă, din limba engleză în română

Pe parcursul anului 2017, Departamentul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul operațional „Revizuirea cadrului normativ național privind respectarea drepturilor persoanei, la etapa reținerii”. Pentru implementarea proiectului, Programul necesită servicii de traducere din limba engleză în limba română a unor acte cu caracter juridic, specific activității polițienești.

Descrierea lucrării Traducerea din limba engleză în: Detalii tehnice despre lucrare Persoana de contact
Regulamente de activitate internă a organelor de ordine publică Limba română

Volumul de lucru va fi calculat la standardul de 1,800 caractere cu spațiu,

Volum estimativ 150 - 500 pagini

Termenul de executare - aprilie-septembrie 2017

 

Victor Rotari

Coordonator de program

Tel. 022-27-00-31

vrotari@soros.md

Cerinţe de calificare:

  • Cunoaşterea avansată a limbii române, engleze – ortografie, stilistică, morfologie
  • Experienţă de traducere
  • Cunoaşterea terminologiei juridice
    Notă: Prezentarea unui Certificat recunoscut internaţional vizând cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Dosarele de participare la concurs vor include:

  • CV-ul cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare
  • Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care certifică informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau TIF/JPG dacă există.
  • Oferta financiară (care va include preţul net per pagină, unde pagina convenţională are pentru 1,800 caractere cu spaţiu)
  • Traducerea mostrei de text anexată mai jos

Plata va fi efectuată în baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, în baza volumului real tradus (se va lua în consideraţie numărul total de caractere în limba română), în urma verificării materialului de către Fundaţie.

Persoanele interesate vor prezenta dosarul până la 21 martie, ora 10.00, prin poşta electronică, cu subiectul „Concurs traducător”, la persoanele de contact menţionate în tabelul de mai sus.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Fundaţia îşi rezervă dreptul să verifice calitatea traducerii şi să revadă suma finală a contractului în cazul necorespunderii cu textul original sau discordanţei dintre calitatea mostrei de traducere şi cea a textului tradus.

Mostră pentru traducere