Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission: to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion and justice.

The Foundation also provides support for promoting good governance in the health system by independent and neutral monitoring / evaluation of public health policy and health services.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Initiatives implemented during 2018

Termen extins: Program de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Moldova lansează concursul de selectare a participanţilor în cadrul programului de instruire în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului la etapa reținerii/detenției de către poliție. Programul de instruire este destinat activiștilor în domeniul drepturilor omului, reprezentanţilor ONG-urilor și avocaților activi în sectorul neguvernamental, interesați de activitatea poliției și a instituțiilor de aplicare a legii din Republica Moldova.

Programul de instruire va fi livrat de către reprezentantele APADOR-CH din România, Maria-Nicoleta ANDREESCU, director-executiv și avocata Nicoleta-Tatiana POPESCU și, consultantul național, Tudor OSOIANU, avocat, dr. în drept, conf.univ., cercetător la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei.

La finalizarea modulului de instruire, participanţii vor înţelege aspecte ale fenomenului lipsirii de libertate și detenție în custodia Poliției în Republica Moldova; vor cunoaşte modalități de interacțiune cu poliția, metode și tehnici de colectare/procesare a datelor veridice despre reținere/detenția provizorie și vor dezvolta abilități de scriere a rapoartelor în baza acestora, pentru a fi aduse la cunoștința societății, organizațiilor naționale și internaționale în domeniul respectării drepturilor omului.

Sunt invitate să participe persoanele care reprezintă organizaţii neguvernamentale/birouri asociate de avocați și activiști civici în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, care corespund următoarelor criterii:

  • sunt motivate să participe la toate activitățile programul de formare în integralitatea sa
  • dispun de timp pentru programul de training, inclusiv disponibilitatea pentru a realiza lucrul individual după modulul de instruire
  • organizaţia reprezentată desfăşoară sau planifică să desfăşoare, în cursul anului 2018, activităţi în domeniul promovării drepturilor omului
  • au experienţă în implementarea proiectelor în domeniul promovării drepturilor omului

Toate cheltuieile de organizare a seminarului vor fi asigurate de Fundație, după cum urmează: alimentare pe tot parcursul seminarului; cazare; rambursarea cheltuielilor de transport interurban pentru participanții din raioane, în baza costurilor de la Î.S. ”Gările și Stațiile Auto”; materiale pentru seminar.

Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înscriere (anexat și mai jos) și să-l transmită prin e-mail până la 29 octombrie a.c., ora 23:59, la următoarea adresă dpodgurschi@soros.md
La subiectul mesajului, indicați: Program de instruire_monitorizare.

Pe parcursul anului 2018, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM intenționează să sprijine proiecte în domeniul monitorizării și promovării respectării drepturilor persoanei reținute și aflate în custodia poliției.

Pentru informaţii suplimentare, contactați: Dumitru Podgurschi, asistent, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM, tel: 022-270031, 022-274480.

 

Formular de înscriere la programul de instruire