Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Educația în Republica Moldova: competențe pentru prezent și viitor, un nou proiect al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

Ministerul Educației din Republica Moldova, cu sprijinul Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, a lansat o serie de activități care urmăresc revizuirea și modernizarea curriculumului pentru învățămîntul general, precum și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate. Activitățile se înscriu în inițiativele ”Educația în Republica Moldova: competențe pentru prezent și viitor”.

Directorul executiv al Fundației Soros-Moldova, Victor Ursu, a precizat că finanțarea acestui proiect este oferită suplimentar la bugetul anual alocat de George Soros pentru Fundația locală. Inițativele din cadrul proiectului vor fi gestionate de Programul de susținere a învățământului de la Budapesta și Fundațiile pentru o Societate Deschisă. „Pe parcursul anului curent, vom anunța și celelalte componente: pentru sprijinirea școlilor de circumscipție, dotarea școlilor cu calculatoare, precum și susținerea societății civile și APL-urilor în discutarea strategiei de reformă a educației din Republica Moldova”, a spus dl Ursu.

Ministrul Educației, Maia Sandu a menționat că sprijinul oferit de George Soros prin intermediul Fundațiilor pentru o Societate Deschisă vizează două domenii strategice ale Ministerului. ”În primul rând, este vorba de revizuirea curriculumului școlar și de perfecționare a competențelor profesionale ale profesorilor și managerilor școlari. De asemenea, vor fi susținute campanii de implicare a tuturor părților interesate ale societății într-un dialog public privind diferite aspecte ale reformei în educație, precum și inițiative de implementare a tehnologiilor informaționale în câteva școli de circumscripție”, a spus ministrul.

În acest sens, în proiectul Strategiei Educația 2020 sunt propuse obiective și acțiuni prioritare care vizează dezvoltarea curriculumului pentru a îmbunătăți relevanța competențelor necesare pentru viață, dezvoltare personală, socială și profesională. Printre acestea se impun competențele digitale, de comunicare eficientă în limba română și cel puțin în două limbi străine moderne, abilități de negociere, lucru în echipă, educația antreprenorială și altele. O altă direcție strategică reflectată în documentele Ministerului este dezvoltarea, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea unei educații de calitate.

În cadrul proiectului susținut de Fundațiile pentru o Societate Deschisă, procesul de modernizare curriculară va demara prin analiza rezultatelor implementării curriculumului școlar, ediția 2010. Ulterior va fi elaborat un cadru conceptual și un plan de acțiuni pentru modernizarea curriculumului, acesta urmând să fie în concordanță cu obiectivul asigurării unei educații de calitate pentru toți copiii și a relevanței studiilor pentru dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor.

În anul curent, Ministerul Educației va elabora un ghid operațional pentru realizarea procesului de modernizare curriculară și va iniția pregătirea grupurilor de lucru antrenate în proces.

Totodată, proiectul își propune să elaboreze un program național pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. De asemenea, vor fi elaborate standarde profesionale pentru cadrele didactice și manageriale. Va fi acordată asistență tehnică pentru constituirea Inspectoratului Național Școlar și formarea profesională a angajaților acestuia.

Proiectul va fi desfășurat în perioada 2014-2016. Pentru anul curent, valoarea sprijinului financiar va constitui cca 1,3 mln dolari SUA.