Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Concursul de granturi mici pentru finanţarea propunerilor de proiect în domeniul protecţiei drepturilor pacienţilor.

Propunerile de proiect pot viza una sau mai multe arii prioritare din domeniul drepturilor pacienţilor:

  • consimţămînt
  • confidenţialitate
  • acces la informaţie şi
  • acces la ingrijire

Propunerea de proiect va include: idea proiectului (scopul şi obiectivele); descrierea implementatorilor proiectului şi grupului ţintă; planul de activităţi al proiectului (calendarul evenimentelor şi locul de desfăşurare); impactul şi rezultatele aşteptate; suma bugetului estimativ (fără a include cheltuielile partenerului).

Data-limită de prezentare a conceptelor/propunerilor de proiect - 14 MAI 2009.

Propunerile de proiect depuse vor fi examinate de juriul Programului Sănătate Publică si Initiative pentru Drept si Sanatate al institutului pentru o Societate deschisa de la New York. Informaţia adiţională poate fi obţinută de pe pagina web a Fundaţiei Soros-Moldova la adresa http://www.soros.md/docs/GHIDUL_SOLICITANTULUI_DE_FINANTARE_2009.doc

Propunerea de proiect va fi prezentată în formă electronică, în limbile română şi engleză, şi expediată la adresa: acapcelea@soros.md

Subprogramul Drept şi Sănătate are ca scop aprofundarea cunoştinţelor şi sporirea capacităţilor specialiştilor în sănătate publică, în domeniul dreptului şi altoirea abilităţilor de a pleda pentru drepturile omului. Totodată, subprogramul Drept şi Sănătate, prin componentele realizate, tinde să fortifice colaborarea dintre cei care fac advocacy/pledoarie în domeniul sănătăţii cu cei din domeniul dreptului.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi către: Angela CAPCELEA, Coordonator Program Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău; tel. 270031; fax 270507.