Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Program de granturi în domeniul abilitării femeilor de a se implica în procesul decizional

02 februarie 2011

Programul Egalitate si Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova implementează în perioada 2010-2011 proiectul "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional.

Programul şi-a propus să realizeze pe parcursul a doi ani următoarele obiective:

 • Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale de a promova abilitarea femeilor din comunităţile rurale;
 • Consolidarea capacităţilor de liderism a femeilor din comunităţile rurale pentru a se implica în procesul decisional.

Obiectivele acestui proiect vor fi realizate în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale a căror agendă include promovarea egalităţii de gen, precum şi a unor grupuri de femei din localităţile rurale cu abilităţi de liderism. Proiectul urmăreşte să susţină financiar cel puţin 10 organizaţii neguvernamentale în atingerea obiectivelor propuse şi să dezvolte o reţea de cel puţin 60 de femei, în calitatea de viitori lideri civici şi politici.

În luna februarie, Programul Egalitate şi Participare Civică desfăşoară un nou concurs deschis de granturi a cărui scop este de a susţine iniţiative prin intermediul cărora va fi stimulată participarea femeilor din localităţile rurale în procesul de luare a deciziilor public şi politic la nivel local. 

Programul va sustine finanţarea proiectelor, care vor umări să:

 • Încurajeze femeile din localităţile rurale de a se implica activ în viaţa comunităţii şi să majoreze reprezentarea lor în poziţiile decizionale din comunitate;
 • Reducă stereotipurile şi obstacolele care împiedică afirmarea femeilor în viaţa publică şi politică.

Profilul aplicantului:

 • Organizaţie neguvernamentală apolitică, legal constituită, care îşi are sediul şi activează în localităţile rurale din Republica Moldova;
 • Posedă experienţă de lucru în domeniul abilitării femeilor şi are această prioritate inclusă în strategia pentru următorii ani.

Procedura de prezentare şi selecţie a proiectelor:
Proiectele se prezintă după un formular standard. Dosarul complet va include: formularul de aplicare şi anexele (lista anexelor este indicată la finele formularului de aplicare). Formularul cererii de finanţare poate fi accesat pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova (http://www.soros.md/), precum şi solicitat prin email: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md. Dosarul complet va fi prezentat în limba română, la sediul Fundaţiei Soros-Modova (str.Bulgară 32, Chişinău MD 2001). La fel, formularul cererii de finanţare completat şi bugetul proiectului se vor expedia şi în versiune electronică la următoarele adrese: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md. Pe dosar, precum şi în subiectul mesajului electronic, se va indica următoarea remarcă: Concurs de granturi privind abilitarea femeilor de a se implica în procesul decizional.

Consultaţii vizavi de procesul de aplicare vor fi oferite atît prin telefon, precum şi prin stabilirea în prealabil a unei întîlniri cu personalul programului Egalitate şi participare Civică.

Decizia privind acordarea finanţării va fi luată de către Juriul programului Egalitate şi Participare Civică şi Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în termen de două luni de la termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare.

Bugetul maxim al proiectului nu va depăşi 12,400 dolari SUA, iar perioada de implementare a proiectului nu va fi mai mare de 8 luni.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Experienţa aplicantului în gestionare de proiecte;
 • Experienţa anterioară în domeniul abordat;
 • Conţinutul cererii de finantare;
  • cît de bine este efectuată analiza problemei, cauzelor şi efectelor;
  • gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
  • gradul de implicare a beneficiarilor şi factorilor interesaţi în activităţile proiectului
  • relevanţa şi originalitea activităţilor propuse spre implementare;
  • rezultatele sunt măsurabile;
  • impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului;
 • Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau altor actori din comunitate).

Termenul limită de aplicare este 28 februarie 2011, ora 16:00. Solicitările expediate după termenul limită nu vor fi examinate. Proiectele neselectate spre finanţare şi anexele nu se înapoiază aplicantului.

Dacă aveţi dificultăţi în completarea formularului de finanţare puteţi contacta pe Elena Leşan (elesan@soros.md), directoarea programului Egalitate şi Participare Civică sau Victoria Voroşciuc (vvorosciuc@soros.md), coordonatoarea proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii" (tel: 270031, 270232, 274071).

Formular cerere de finanţare