Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de acordare a unui grant pentru actualizarea și digitalizarea materialelor didactice pentru para-juriştii comunitari

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs privind acordarea unui grant care are drept scop actualizarea şi digitalizarea manualelor de lucru care sunt utilizate de către para-juriştii comunitari.

Parajuriştii activează în comunităţile de unde vin, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, şi prevederile Regulamentului de activitate a para-juriştilor. Periodic, aceştia participă la instruiri menite să le consolideze cunoştinţele şi deprinderile practice. În prezent, 42 de para-jurişti comunitari activează în diferite localităţi rurale din toată ţara.

Principalele instrumente de lucru ale para-juriştilor sunt 3 manuale:

  1. Îndrumarul juridic elementar pentru cetăţeni, care cuprinde informaţii din toate domeniile de drept redate într-un limbaj accesibil persoanelor fără studii juridice, însoţite de exemple care descriu fenomenele explicate.
  2. Ghidul metodologic pentru para-jurişti care reprezintă instrumentul fundamental de organizare a activităţii para-juriştilor şi descrie detaliat modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.
  3. Ghidul drepturilor omului pentru parajurişti care oferă setul minim de cunoştinţe privind drepturile omului şi oferă para-juriştilor instrumentele necesare pentru a identifica mai uşor încălcarea anumitor drepturi.

Organizaţia poate formula propuneri atât de dezvoltare, modificare sau excludere a conţinutului curent al manualelor, cât şi de includere a unor subiecte adiţionale. Conceptele privind actualizarea celor 3 ghiduri şi produsele finale urmează să fie coordonate şi aprobate de Fundaţie.

În procesul de lucru urmează să fie implicaţi membrii reţelei de para-jurişti comunitari, reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Oficiile Teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

Criterii de eligibilitate: Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul asistenţei juridice garantate de stat.

Durata proiectului: nu va depăşi 12 luni. Activităţile vor fi planificate începând cu luna decembrie 2016.

Bugetul: maxim al cererii de finanţare nu va depăşi 30,000.00 USD.

DEPUNEREA DOSARULUI:
Dosarul complet, în limba română va fi prezentat la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau vor fi expediate în format electronic la următoarea adresă ncamburian@soros.md.

Termenul limită pentru depunerea dosarului - 10 noiembrie 2016, ora 16.00.

Pe dosar se va menţiona: Programul de Drept. Concurs de Grant pentru promovarea abilitării juridice a populaţiei. Vă rugăm să vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepţionate.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la coordonatoarea de program, Natalia Camburian prin intermediul poştei electronice ncamburian@soros.md sau la telefon 022-270031, 022-274480.

Documente

Termenii de referință

Cererea de finanțare

Bugetul

Chestionarul privind verificarea capacității de administrare a granturilor