Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Fundația Soros-Moldova angajează un/o asistent/ă de proiect

 Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova implementează, în perioada 2017-2019, proiectul “Consolidarea societății civile din UTA Găgăuzia”. Proiectul are drept scop fortificarea capacităților actorilor locali ai societății civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceștia, la rândul lor, să monitorizeze și să influențeze prioritățile de dezvoltare la nivel local și național. Activitățile planificate în proiect vor contribui și la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia și cele din alte regiuni ale țării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient și o colaborare mai mare între ONG-uri și Autoritățile Publice din UTAG, precum și cele de nivel central.

 
Fundația Soros-Moldova recrutează pentru o perioadă determinată, un/o Asistent/ă de proiect, care va acorda sprijin Directorului de proiect în implementarea activităților planificate.
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 
Perioada de angajare: 6 luni.
 
Principalele responsabilități:
·         Sprijină echipa de implementare a proiectului în pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților planificate în cadrul proiectului;
·         Coordonează logistic organizarea activităților din cadrul proiectului;
·         Sprijină echipa de management în menținerea comunicării cu partenerii, contractorii și beneficiarii proiectului;
·         Efectuează deplasări în UTA Găgăuzia, în scopul organizării și monitorizării activităților de proiect;
·         Participă la colectarea, analiza și arhivarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
·         Acordă sprijin echipei de management în realizarea achizițiilor prevăzute în proiect conform procedurilor interne ale Fundației Soros-Moldova;
·         Înregistrează documentele relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrează datele contabile în conformitate cu politica contabilă a fundației și managementul financiar al proiectului;
·         Oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.
 
Cerințe față de candidații eligibili:
·      Studii superioare, în domeniul socio-umanistic, economie sau management;
·      Minim un an de experiență de lucru în domeniul relevant activității programului (experiența de lucru într-o organizație neguvernamentală va constitui un avantaj);
·      Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii, și / sau lucru cu sisteme de evidență contabilă vor constitui un avantaj;
·      Abilități organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de organizare a evenimentelor;
·      Abilități de comunicare și negociere;
·      Abilități de a lucra independent și în echipă;
·      Capacitatea de a vorbi și scrie fluent în limba română și rusă, dar și de a lucra cu acte în limba engleză;
·      Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
·      Capacitatea de a lucra eficient în situații cu termene-limită;
·      Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.
 
Dosarul pentru concurs va conține:
  • CV-ul candidatului
  • Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a cel puțin 1 persoană de referințe (Numele, funcția si instituția în care activează și datele de contact (telefon, e-mail).
Fundația Soros-Moldova își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitatea de muncă.
Etapele concursului
 
1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele indicate în termenii de referință și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
·         calificarea profesională
·         o experiență relevantă
·         o referințe
 
2. Testarea
La etapa respectivă vor fi invitați doar candidații preselectați. Persoanele invitate la această etapă vor completa 
Formularul de candidatură
 
3. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data şi locul desfășurării interviului.
 
4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Asistent de proiect
 
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md sau să depună dosarul la recepția Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chișinău, cu mențiunea „Programul Buna Guvernare. Pentru concurs / Asistent de proiect”, până la 23 octombrie 2018, ora 15.00.
 
Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să luați legătura cu Cristina Vîrlan, Director de Proiect, cvirlan@soros.md, 022274480.