Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru selectarea unui consultant

Fundația Soros-Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un concurs pentru selectarea unui consultant care să elaboreze un ghid cu privire la monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale destinat organizațiilor societății civile (OSC).

Context
Concursul de angajare a consultanței este anunțat și desfășurat în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și Guvern” (Proiect). Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova Association (Keystone Moldova), Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei. Proiectul are scopul de a abilita OSC-urile de nivel local din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu Autoritățile Publice (AP) întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate. Serviciile comunitare nou create sau extinse urmează să contribuie la sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile. OSC-urile de nivel local active în domeniul social, au ocazia să beneficieze de granturi și pot beneficia de asistență tehnică, la necesitate, pe durata implementării proiectului, pentru a-și consolida rolul lor în informarea și implicarea în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale comunitare destinate grupurilor țintă.
În cadrul Proiectului este preconizată elaborarea unui ghid cu privire la monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale destinat organizațiilor societății civile. Ghidul elaborat va servi ca material de bază pentru instruirea reprezentanților societății civile, activitate care este planificată în cadrul proiectului. Documentul va ghida OSC-urile, prin recomandări practice, în vederea implementării pe termen lung a unui cadru de monitorizare și evaluare participativă a serviciilor sociale.
Ghidul:
  • Va defini un set de principii, linii directoare, instrumente și mecanisme generale de participare a organizațiilor societății civile în monitorizarea și evaluarea calității serviciilor sociale prestate la nivel local, regional și național, adaptate la contextul național;
  • Va oferi instrumente relevante și eficiente pentru a fi utilizate de organizațiile societății civile de nivel local în dialogul lor cu autoritățile publice locale, guvernul și parlamentul în procesul de planificare, bugetare și monitorizare a serviciilor sociale bazate pe nevoi;
  • Va conține studii de caz reale sau ipotetice şi un set suplimentar de instrumente pentru utilizatorii ghidului.
Obiective generale
  • Identificarea cadrului de participare a OSC-urilor la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice în domeniul social, cu focalizare pe servicii sociale.
  • Elaborarea instrumentelor de implicare a OSC-urilor în procesul de evaluare și monitorizare a utilizării bunurilor procurate din resurse publice sau ale donatorilor în scopul organizării și funcționării serviciilor sociale;
  • Identificarea celor mai bune practici de participare a OSC-urilor în monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale prestate la nivel local, regional şi național;
  • Elaborarea recomandărilor pentru implicarea activă a OSC-urilor la diferite etape a procesului de participare în monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale prestate la nivel local, regional şi național.
Rezultatul final al consultanței va fi un Ghid.
Pentru a participa în cadrul concursului, persoanele interesate vor transmite dosarul concursului prin intermediul poștei electronice. De asemenea dosarul de participare complet poate fi depus și în plicuri sigilate, la recepția Fundației Soros-Moldova, în atenția Directorului Financiar.
Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 Octombrie 2018, ora 13:00
 
Dosarul va include:
·         Oferta tehnică realizată în conformitate cu Termenii de referință.
·         Oferta financiară - formularul de buget completat și semnat.
Ofertele, tehnică şi financiară, se vor prezenta în două plicuri sigilate separate. Respectiv, prin poșta electronică vor fi transmise două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente.
Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucțiunea pentru ofertanți.
 
Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32, sau prin e-mail la adresa evacarciuc@soros.md, în conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi.
 
Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: 022-270031, 022-270232, 022-274480, fax 022-270507, Daniela Leahu, Director de proiect, e-mail: dleahu@soros.md.
 
Documente: