Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

Forumului Studenților Anti-tortură a fost constituit

 Șase studenți de la diferite universități din Moldova s-au reunit pentru a constitui Forumul Studenților Anti-tortură, creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al   Fundației   Soros-Moldova. Forumul reprezintă o platformă a studenților pentru implicarea voluntară în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente și se desfășoară în cadrul Decadei pentru drepturile omului.

 
Ca urmare a concursului lansat în luna octombrie 2018, Oficiul Avocatului Poporului a selectat șase studenți, care și-au manifestat interes de a se implica în activitățile de monitorizare a respectării drepturilor omului cu scopul de prevenire a torturii și relelor tratamente. În calitate de membri ai Forumului selectați:
 
  • Inga PASCAL, studentă la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitatea „Drept”;
  • Gabriel CHILAT, student la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitatea „Drept”;
  • Natalia TOPOREȚ, studentă-doctorand la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu”, specialitatea „Medicină legală”;
  • Diana MAZNIUC, studentă la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, specialitatea „Drept”;
  • Daniela BALMUȘ, studentă la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, specialitatea „Drept”;
  • Ecaterina JARUC, studentă la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept.
”Această oportunitate este una foarte bine venită pentru un student care vrea să pășească în domeniul protecției drepturilor omului, a menționat Mihail Cotorobai, Avocat al Poporului. Prin participarea la Forumul Anti-tortură, ei au ocazia să desfășoare o practică în cadrul Oficiului Avocatului Poporului din Moldova și să învețe de la profesioniștii în domeniu. Aici ei pot transpune în realitate cunoștințele teoretice obținute și să învețe cum se colectează, se sistematizează datele și cum aceste date se transformă în instrumente de advocacy.”
Fiind întrebați ce i-a motivat să aleagă acest domeniu, proaspeții membri ai Forumului au dat răspunsuri diferite:
”Sunt student la drept și vreau să contribui la o funcționare mai bună a societății noastre. Anume asta mi-a fost motivația când am depus dosarul la acest Forum”, Gabriel Chilat, USAR, Bălți.
”Eu cercetez infracțiunea de tortură atât pe plan național, cât și internațional în cadrul lucrării mele de licență. Din aceste considerente va fi foarte util și interesant să particip la colectarea și analiza datelor la acest subiect prin practică”, Inga Pascal, USAR, Bălți.
”Fundația Soros-Moldova va oferi tot suportul necesar ca noii membri ai Forumului să devină apărători profesioniști în domeniul drepturilor omului”, a declarat Victor Munteanu, director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului.
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora.
Pentru orice alte detalii, contactați: Alexandru Zubco, Șeful Direcției prevenirea torturii din cadrul OAP, email: alexandru.zubco@ombudsman.md, gsm. 060002641.
Această activitate este organizată în  cadrul  proiectului  „Managementul reținerii  și  detenției  în  Inspectoratele  de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea  financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al   Fundației   Soros-Moldova.