Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Procesul decizional în domeniul educației: prerogativa autorităților sau a instituțiilor de învățământ?

Învățământul general din Republica Moldova poate fi modernizat prin politici publice, orientate spre redistribuirea competențelor decizionale între autoritatea centrală, autoritățile educaționale raionale/municipale și instituțiile de învățământ. Acesta este mesajul de bază, promovat de Comunitatea pentru o Educație de Calitate (COMpEC) în cadrul atelierului de discuții cu genericul „Școala Modernă: Autonomie și Educație de Calitate”, la care au participat manageri ai instituțiilor școlare, profesori, elevi, părinți, experți în educație și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul educației.

“Prin aceste discuții ne dorim să includem în agenda publică problemele majore cu care se confruntă sistemul educațional, să încurajăm actorii educaționali să se implice și să vină cu soluții și recomandări aplicabile, care să se transforme în politici publice eficiente”, a menționat Ana Corețchi, Directorul Proiectului de Sprijinire a Educației din cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

38% dintre managerii de liceu consideră procesul de luare a deciziilor în învățământul general ca fiind extrem de centralizat, 58%  - că este centralizat în mod optim și doar 4% îl percep ca fiind descentralizat. Datele au fost prezentate de către Iurie Cristea, membru COMpEC, Director-adjunct la Liceul Da Vinci din Chișinău, în sinteza de politici publice „Învățământul general din Republica Moldova la intersecție de paradigme: centralizare versus descentralizare”.

În opinia autorului, o descentralizare autentică, care ar oferi instituțiilor de învățământ împuterniciri reale în domeniile ce țin de proiectarea curriculumului școlar, promovarea cadrelor didactice și administrarea resurselor va contribui într-o măsură semnificativă la creșterea calității educației, racordarea procesului de studii la așteptările elevilor, părinților și comunităților.

Potrivit sociologului Petru Negură, sistemul educațional centralizat și puternic din punct de vedere instituțional are avantajul de a putea promova reforme sistemice eficiente, iar acest lucru e confirmat de sistemul francez.

”În cazul nostru, înainte de a demara un proces de descentralizare, ar fi necesar să construim un sistem instituțional viabil, în care autoritatea centrală și managerii de instituție să fie capabili să-și asume responsabilitatea unei reforme structurale, nu înainte însă de a consulta în mod participativ opinia comunității educaționale asupra schimbărilor elaborate”, a declarat sociologul.

Făcând referire la experiența Finlandei – țară cu reușită înaltă la evaluările internaționale – Veronica Midari, expertă în educație, co-fondatoare a Centrului de Inovare și Politici din Moldova,  a pus în evidență autonomia instituțiilor de învățământ și a cadrelor didactice de a decide asupra managementului școlar, de a elabora și implementa strategii didactice orientate spre realizarea potențialului fiecărui elev.

”Prin valorificarea oportunităților de descentralizare oferite de Codul Educației și prin asumarea răspunderii publice pentru activitatea instituției de învățământ, calitatea educației poate fi mai bună, iar parteneriatele școală-părinți-comunitate - mai trainice și eficiente”, a menționat Grigore Vasilache, directorul Liceului Mircea Eliade din Chișinău.

Participanții la discuții au accentuat faptul că mai mulți dintre managerii instituțiilor de învățământ din Republica Moldova și-ar dori preluarea anumitor competențe decizionale, ce țin, în special, de administrarea instituțiilor de învățământ, dar deocamdată majoritatea comunităților școlare se află mai degrabă în așteptarea deciziilor prin care li se vor delega anumite competențe, decât în postura de a le cere. 

Platforma de informare și comunicare COMpEC este o inițiativă a Fundației Soros-Moldova/ Departamentul Buna Guvernare, care își propune să consolideze o comunitate constituită din diverși actori societali din sistemul educațional și din afara acestuia, pentru a găsi soluții sistemice de optimizare a proceselor care au loc în educație și a crește calitatea acesteia.