Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Crearea unui cadru propice pentru încurajarea competiţiei profesionale

În cadrul acestei direcții, în 2015 vor fi implementate următoarele activități:

  • Consolidarea unei platforme de deliberări on-line, oferindu-le jurnaliştilor şi cetăţenilor posibilitatea de a monitoriza şi discuta conţinutul mediatic curent, a dezbate pe marginea standardelor de calitate şi a aborda unele aspecte mai largi care ţin de situaţia şi perspectivele pe segmentul mass-media
  • Lansarea, în baza platformei on-line, a primei ediţii a Forumului Media Naţional în Moldova. 

Rezultate așteptate:

  • O platformă de dezbateri on-line (MediaForum) abordând aspectele-cheie ale domeniului (prevederile legislaţiei şi practicile curente privitor la proprietate în mass-media; sistemul de licenţiere în audiovizual; libertatea editorială; independenţa serviciului audiovizual public; cadrul profesional al jurnalistului; relaţiile dintre instituţiile mass-media şi actorii politici şi alte aspecte-cheie ale domeniului)
  • Un instrument transparent şi credibil de auto-reglementare oferit comunităţii jurnaliştilor şi societăţii civile pentru o analiză constantă a conţinuturilor media şi evaluarea nivelului de nepărtinire, responsabilitate, obiectivitate a produselor mediatice. Cele mai bune practici sunt încurajate, cele proaste – supuse criticii.
  • Forumul Media Naţional lansat în baza rezultatelor discuţiilor on-line şi oferă comunităţii jurnalistice posibilitatea abordării şi dezbaterii standardelor de calitate şi problemelor cadrului juridic, instituţiilor de reglementare, auto-reglementării, dreptului de autor, jurnalismului de investigaţie etc.