Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Proiecte în domeniul anti-discriminare finanțate în perioada 2011-2013 de către Fundația Soros-Moldova

 

Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova
Implementator: Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Rezumat: Proiectul își propune să elaboreze o analiză a compatibilității legislației naționale în domeniul muncii și standardelor CoE și UE în domeniul nediscriminării și să promoveze amendamentelor necesare îmbunătățirii cadrului legal național; să reprezinte în instanța de judecată și în fața altor instituții competente cauzele de discriminare în câmpul muncii pe diferite criterii protejate; să promoveze practici nediscriminatorii în domeniul muncii prin elaborarea, publicarea și diseminarea unor instrumente de sensibilizare practice și utile, atât actorilor interesați, cât și celor afectați de fenomenul discriminării în câmpul muncii.

Persoanele cu dizabilități - actori în prevenirea și combaterea discriminării
Implementator: Asociația Keystone Human Services International Moldova
Rezumat: Proiectul urmărește să abiliteze un grup de persoane cu dizabilități intelectuale care au fost dezinstituționalizate din instituții rezidențiale în scopul cunoașterii și exercitării propriilor drepturi; să îmbunătățească nivelul de înțelegere a fenomenului de discriminare de către persoanele cu dizabilități intelectuale prin asigurarea accesului la informație în limbaj „easy to read”.

Dreptul persoanelor cu dizabilități mintale la capacitatea juridică. Un nou nivel de protecție.
Implementator: Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Rezumat: Proiectul își propune să contribuie la promovarea dreptului la autonomie și suport în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități mintale, precum și să sporească capacitățile a cel puțin 10 persoane cu dizabilități mintale de a-și apăra propriile drepturi. În cadrul proiectului va fi elaborat și un raport privind respectarea drepturilor persoanelor aflate în internatele psiho-neurologice din Republica Moldova.

Acces pentru toți
Implementator: Asociația MOTIVAȚIE
Rezumat: Proiectul are drept scop diminuarea fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilități locomotorii prin facilitarea/îmbunătățirea accesului la infrastructura publică. În cadrul activităților urmează a fi desfășurate mai multe ședințe de lucru cu reprezentanți ai Inspecției de Stat în Construcții și Asociații Arhitecților din Moldova, seminare pentru studenți de la Facultatea de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice din Moldova și a Colegiului de Construcții din Chișinău. La fel, vor fi monitorizate obiectivele cu destinație publică care urmează a fi date în exploatare, vor fi formate grupuri de inițiativă în orașul Cahul, Hîncești, Edineț pentru a promova drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii, îmbunătățită harta electronică privind accesibilitatea clădirilor cu destinație publică pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și altele.

Jurnaliștii pentru șanse egale și diversitate
Implementator: Centrul de Investigații Jurnalistice
Rezumat: Scopul proiectului este de a sensibiliza opinia publică și factorii de decizie asupra problemelor cu care se confruntă diferite categorii discriminate și de a fortifica capacitatea mass-mediei de a aborda profesionist subiecte legate de discriminare. Proiectul va realiza investigații jurnalistice (inclusiv în format video) privind cazuri de discriminare și le va distribui prin intermediul publicațiilor și televiziunilor naționale și regionale; va organiza ședințe al Clubului Jurnaliștilor de Investigație și va dezbate subiecte privind discriminarea.

Discriminarea și diversitatea pe înțelesul tuturor
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului
Rezumat: Proiectul are drept scop informarea și sensibilizarea opiniei publice din Republica Moldova privind fenomenul discriminării, conceptul diversității și drepturilor fundamentale ale omului, prin metode inovative de documentare, prezentare și informare. În cadrul proiectului urmează a fi documentate video cazurile de discriminare, realizate materiale informațional-analitice, realizate emisiuni săptămânale „Studioul Drepturilor Omului” și difuzate pe posturi centrale și regionale TV.

Liber în acţiune
Implementator: Asociația MOTIVAȚIE
Rezumat: Proiectul și-a propus să diminueze fenomenul discriminării în rândul persoanelor cu dizabilități locomotorii prin facilitarea accesului fizic în cadrul instituțiilor publice. În cadrul proiectului, au fost instruite cinci echipe de inițiativă pentru monitorizarea accesibilității a 50 de clădiri publice din cinci sectoare ale orașului Chișinău. În urma monitorizării, a fost elaborată o hartă electronică a clădirilor publice accesibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. A fost elaborat un raport cu privire la analiza standardelor tehnice în domeniul accesibilității clădirilor și a fost desfășurat un maraton, la care au participat utilizatorii de scaun rulant, vedete autohtone şi jurnaliști. Drept sustenabilitate a activităţilor desfășurate, organizația va înainta pe agenda administrației publice locale şi a altor instituții de stat vizate, problema accesibilității instituțiilor publice de către utilizatorii de scaun rulant şi necesitatea alocării de resurse financiare pentru a soluționa această problemă.

Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități prin eforturi comune ale Grupului de Acțiune Comună în Strategii Media
Implementator: Asociația „Keystone Human Services International Moldova”
Rezumat: Scopul proiectului a fost de a spori nivelul de cunoştinţe şi gradul de acceptare în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale drept o modalitate de a reduce atitudinea de stigmatizare şi discriminare faţă de grupul vizat. Organizația a elaborat un ghid practic privind etica, limbajul şi comportamentul cu şi despre persoanele cu dizabilități destinat jurnaliștilor şi a elaborat un manual pentru copii, cu scopul de informare şi sensibilizare asupra necesităților persoanelor cu dizabilități şi modalităților de comunicare şi de interacțiune cu acestea. Pentru sensibilizarea publicului, a fost organizată o expoziție de fotografii realizate de copii şi tinerii cu dizabilități intelectuale, a fost editat un calendar promoțional cu participarea nemijlocită a copiilor cu dizabilități, și desfășurat teatru social în 15 scoli din țară.

Prevenirea fenomenului discriminării prin intermediul presei scrise
Implementator: Asociația Presei Independente (API)
Rezumat: Proiectul şi-a propus să promoveze drepturile persoanelor defavorizate şi să consolideze capacitățile presei scrise în reflectarea corectă a acestor grupuri. Pentru a atinge scopul propus, timp de două luni, API a monitorizat 20 de ziare şi web-portaluri pentru a analiza modul în care presa scrisă locală şi naţională reflectă situaţia/drepturile grupurilor defavorizate și minorităților, a desfăşurat două dezbateri publice cu participarea jurnaliştilor, editorilor, reprezentanţilor grupurilor socio-defavorizate. Pentru informarea şi sensibilizarea publicului larg cu privire la problema discriminării, au fost publicate şase ediţii lunare a paginii „ACTIV”, care au fost incluse în cele 20 de ziare naţionale şi locale ale reţelei API. Pagina a fost publicată în limbile română şi rusă, cu un tiraj cumulativ de circa 85.000 exemplare. Pentru a stimula jurnaliştii să abordeze corect situaţia persoanelor defavorizate/discriminate şi a promova drepturile acestora, organizaţia a desfăşurat un concurs de articole unde au fost premiaţi cei mai buni jurnalişti.

Despre discriminare şi diversitate pe înţelesul tuturor
Implementator: Centrul de Informare şi Documentare în Domeniul Drepturilor Omului
Rezumat: Proiectul dat se axează pe informarea şi sensibilizarea opiniei publice din Republica Moldova despre istoriile persoanelor discriminate, despre conceptul de diversitate şi bunele practici de promovare a diversităţii şi nediscriminării. Pentru a atinge obiectivul stabilit, pe parcursul a 12 luni, organizaţia a publicat mai multe articole, reportaje, precum şi un spot video şi audio. Concomitent, a fost desfăşurat un seminar de instruire pentru 15 persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor şi jurnalişti, privind aplicarea metodei de testare pentru identificarea cazurilor de discriminare. După instruire, participanţii au realizat mai multe testări prin care au documentat accesul la servicii a celor mai discriminate categorii de persoane (persoanele cu dizabilităţi, persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane de etnie romă, persoane de orientare homosexuală etc.).

Dreptul la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi mintale
Implementator: Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi
Rezumat: Proiectul îşi propune să promoveze dreptul la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi mintale în Republica Moldova. O echipă de experţi naţionali a lucrat la elaborarea studiului „Capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi mintale din prisma articolului 12 al Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, care a inclus analiza legislaţiei în domeniu şi unele recomandări concrete de îmbunătăţire a acesteia prin alinierea la standardele internaţionale la care a aderat Republica Moldova. În calitate de parteneri ai proiectului au fost organizaţiile neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului, în special cele care promovează interesele persoanelor cu dizabilităţi mintale, precum şi reprezentanţii administraţiei publice centrale.

Evaluarea implementării prevederilor ce se referă la ordonanţa de protecţie din cadrul Legii nr.45-XVI în Republica Moldova
Implementator: Asociaţia „Promo-LEX”
Rezumat: Organizaţia şi-a propus să contribuie la eficientizarea implementării prevederilor Legii 45-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice în ceea ce priveşte aplicarea ordonanţei de protecţie asupra victimelor violenţei domestice. În cadrul proiectului a fost elaborat un raport care a evaluat implementarea mecanismului de aplicare a ordonanţei de protecţie prevăzut în Legea cu privire la violenţa domestică şi a înaintat recomandări de remediere a ineficienţelor constatate în implementarea legii.

Campanie media de informare şi sensibilizare anti-discriminare: Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate
Implementator: Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Rezumat: Activităţile proiectului dat sunt orientate spre sensibilizarea opiniei publice şi sesizarea factorilor de decizie asupra problemelor cu care se confruntă grupurile de persoane discriminate. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost realizate 24 de investigaţii jurnalistice privind discriminarea diferitor grupuri de persoane. Articolele de investigaţie au fost publicate în limba română şi în limba rusă în peste 15 publicaţii naţionale şi regionale, portaluri web etc. De asemenea, au fost organizate şase dezbateri publice în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie pe subiecte de interes public privind cauzele care conduc la discriminarea persoanelor şi efectele acestora asupra societăţii în ansamblu. La aceste şedinţe au participat reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai societăţii civile, experţi şi jurnalişti de la toate mijloacele media de informare.

Prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării prin intermediul posturilor TV şi radio locale
Implementator: Asociaţia directorilor posturilor de televiziune şi radio independente din Moldova: „Meridian”
Rezumat: Scopul proiectului a fost ridicarea nivelului de înţelegere şi prevenire a fenomenului discriminării prin identificarea, monitorizarea şi documentarea cazurilor de discriminare în mass-media locală. În cadrul proiectului au fost instruiţi circa 30 de jurnalişti de la posturile locale TV şi radio în domeniul drepturilor omului şi antidiscriminare. În urma programului de training, participanţii au realizat 15 reportaje de televiziune şi 13 emisiuni radiofonice care au reflectat cazurile de discriminare cu care se confruntă populaţia în cadrul localităţilor din mediul rural. În baza reportajelor realizate au fost desfăşurate 7 emisiuni tip duplex care au contribuit la informarea şi sensibilizarea opiniei publice şi a autorităţilor publice locale responsabile de soluţionarea cazurilor de discriminare.

Va fi mai bine
Implementator: Centrul de informaţii GENDERDOC-M
Rezumat: Activitățile acestui proiect au fost orientate spre reducerea practicilor discriminatorii împotriva persoanelor LGBT prin promovarea unor atitudini pozitive faţă de acest grup vulnerabil. Grupul de lucru a creat site-ul www.egali.md, care este un spaţiu virtual ce promovează toleranţa şi acceptarea comunităţii LGBT. Acest portal online conţine mai multe mărturii video şi istorii personale scrise ale persoanelor prietenoase comunităţii LGBT care condamnă homofobia şi îndeamnă la respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Vizitatorii site-ului au oportunitatea să contribuie personal la conţinutul media prin încărcarea fişierelor cu declaraţiile personale de susţinere şi încurajare a comunităţii LGBT.

Cunoştinţe consolidate ale avocaţilor privind cazurile de discriminare
Implementator: Centrul de Drept al Avocaţilor
Rezumat: În cadrul acestui proiect au fost organizate cursuri de informare privind acordarea asistenţei juridice în cazurile de discriminare pentru circa 240 avocaţi din 6 regiuni ale ţării. Pentru a facilita accesul la jurisprudenţa CEDO în domeniul antidiscriminării, au fost traduse mai multe decizii CEDO care vor servi drept resurse juridice importante pentru avocaţi în pregătirea dosarelor de apărare a victimelor discriminării. Pentru a cunoaşte mai bine experienţa europeană în domeniu, a fost organizată conferinţa naţională „Rolul avocaţilor în soluţionarea cazurilor de discriminare – experienţa europeană în domeniu” în parteneriat cu Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, la care au participat peste 80 de jurişti şi avocaţi, precum şi experţi din România. O altă activitate importantă în cadrul proiectului se referea la elaborarea strategiei Uniunii Avocaţilor de promovare a asistenţei juridice în cazurile de discriminare pentru anii 2013 – 2015. Aceasta urma să cuprindă direcţiile prioritare care le vor întreprinde membrii Uniunii Avocaţilor întru promovarea asistenţei juridice în cazurile de discriminare.

Angajatorii pentru Antidiscriminare
Implementator: Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
Directoare de proiect: Olga MELNICIUC
Rezumat: Proiectul este implementat în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate din România şi are drept scop facilitarea implementării practicilor antidiscriminare, în special antidiscriminarea în bază de gen în rândul angajatorilor din R. Moldova. În acest sens a fost desfăşurat un program complex de instruire - „Programul integrat de management al resurselor umane sensibil la dimensiunea de gen” pentru reprezentaţii ai 13 companii din Republica Moldova. Companiile vor avea posibilitatea să definească şi să lucreze individual asupra implementării unei practici de antidiscriminare. De asemenea, urmează să fie organizat un For al Angajatorilor pentru Antidiscriminare, în cadrul căruia vor fi discutate oportunităţile prin care mai mulţi angajatori ar putea să demareze un efort comun pentru a promova politicile antidiscriminare în câmpul muncii. Pentru a promova aceste politici la nivel de Guvern va fi realizat un studiu de analiză de politici publice pentru antidiscriminare în câmpul muncii.

Convenţia ONU garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilităţi
Implementator: Asociația Keystone Human Services International Moldova
Rezumat: Proiectul îşi propune să prevină fenomenul discriminării persoanelor cu dizabilităţi şi să promoveze Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens a fost oferit suport pentru capacitarea, mobilizarea şi responsabilizarea Administraţiei Publice Locale din raioanele Călăraşi şi Orhei în vederea elaborării strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU. În cadrul proiectului a fost elaborat ghidul „Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi interpretată prin prisma responsabilităţilor APL”. De asemenea, reprezentanţii APL şi reprezentanţii ONG-lor active în domeniu au beneficiat de o instruire privind aplicarea Convenţiei ONU în Republica Moldova. În urma acestor instruiri au fost formate grupele participative de lucru care au lucrat la strategia locală de implementare a Convenţiei ONU. Pentru a susţine implementarea strategiei la nivel local, au fost oferite patru granturi mici în valoare de 1.000 dolari SUA.

Includerea socială a copiilor dezavantajaţi prin participare
Implementator: Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
Rezumat: Scopul acestui proiect este de a contribui la prevenirea şi diminuarea discriminării copiilor de etnie romă în comunităţile din raionul Călăraşi, prin promovarea principiilor egalităţii la nivelul şcolii şi împuternicirea copiilor de a-şi revendica drepturile. În cadrul acestui proiect au fost organizate programe de instruire pentru 25 de diriginţi ai claselor gimnaziale pentru ca aceştia să aibă abilităţi să promoveze diversitatea şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă. Profesorii au primit suport din partea formatorilor de a elabora proiecte didactice pentru orele de dirigenţie în vederea promovării incluziunii sociale. De asemenea, au fost instruiţi un grup de copii mediatori să monitorizeze încălcarea drepturilor lor şi să faciliteze comunicarea dintre copiii care reprezintă diferite grupuri sociale. Pentru a mediatiza rezultatele monitorizării respectării drepturilor copilului din localităţile din raionul Călăraşi, echipa de implementare a elaborat buletine informative trimestrial şi le va distribui copiilor, administraţiei şcolilor, autorităţilor de protecţie socială la nivel de raion şi la nivel naţional şi în mass media.