Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Copii şi tineri cu dizabilităţi intelectuale vor beneficia de servicii de asistenţă socială din „Fondul de Urgenţă” creat de George Soros

Asociaţia Keystone Human Services International Moldova (KHSIMA), în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova din cadrul „Fondului de Urgenţă” creat de George Soros, a lansat proiectul „Community for all - Moldova - Bridge funding during the global economic crisis”, în valoare de $2,419,900.

Proiectul vine să sprijine reforma sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale din Republica Moldova în vederea unei incluziuni sociale mai bune a acestora şi va contribui direct la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) în Republica Moldova.

Scopul proiectului este de a susţine dezvoltarea serviciilor comunitare de asistenţă socială pentru a asigura incluziunea în familii şi comunitate a copiilor dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din or. Orhei, precum şi a preveni cazurile noi de instituţionalizare. În urma asistenţei primite din cadrul „Fondului de urgenţă” vor fi dezvoltate şi susţinute noi servicii, cum ar fi 3 case comunitare, 9 locuinţe protejate, 9 echipe mobile, 26 de servicii de asistenţă parentală profesionistă, 30 de servicii de tip „respiro” pentru familiile care îngrijesc persoane cu dizabilităţi, 30 de servicii de asistenţă socială specializată, 48 de servicii de suport pedagogic, 25 servicii de asistenţă personală. De asemenea, 90 de familii vor beneficia de suport material pentru amenajarea spaţiului personal al copiilor / tinerilor aflaţi în proces de reintegrare în familia biologică sau extinsă.

Totodată, 136 de copii şi tineri din Casa internat Orhei urmează a fi integraţi în familiile lor biologice, extinse sau să fie transferaţi în alte servicii comunitare, precum asistenţa parentală profesionistă, locuinţa protejată sau casa comunitară. Peste 800 de copii cu risc de instituţionalizare vor beneficia de servicii de susţinere pentru a se integra în comunitatea din care fac parte şi pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Mai mult, în rezultatul dezvoltării serviciilor sociale, vor fi create peste 270 de locuri noi de muncă pentru şomeri, persoane cu venituri mici, pensionari.

Proiectul „Community for all - Moldova - Bridge funding during the global economic crisis”, cu o durată de trei ani, va complementa activităţile iniţiate în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, care are scopul de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale prin asigurarea accesului lor la servicii de asistenţă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenţei tehnice MMPSF în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii. Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de KHSIMA, în parteneriat cu MMPSF şi Fundaţia Soros-Moldova, cu suportul Open Society Mental Health Initiative.

Despre Asociaţia Keystone Human Services International Moldova
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova este o organizaţie non profit, care are drept obiectiv de a asigura crearea unui mediu de susţinere persoanelor vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării lor ca membri cu drepturi egale ai societăţii.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.keystone.md, http://khsima.wordpress.com , http://khsimoldova.wordpress.com, www.inclusion.md.
Persoana de contact: Ludmila Malcoci, Director de programe, tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 23-33-22, mob: (+373) 69501709, e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices.org

Despre Open Society Foundations / Mental Health Initiative
Fundaţia Open Society Mental Health Initiative (MHI) urmăreşte să asigure faptul că persoanele cu dizabilităţi mintale (probleme de sănătate mintală şi/sau dizabilităţi intelectuale) sînt capabile să trăiască în comunitate şi să participe în societate, fiindu-le deplin respectate drepturile omului. MHI activează în Europa Centrală şi de Est şi în ţările din fosta Uniune Sovietică.

Despre Fundaţia Soros-Moldova
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, egalitate şi participare civică şi sănătate publică.

„Fondul de Urgenţă” este un program internaţional creat de George Soros pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală. “Fondul de urgenţă” se adresează în special grupurilor vulnerabile afectate de criză.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.soros.md
Persoana de contact: Liliana Gherman, Director al Programului Sănătate Publică din cadrul FSM, tel. 27-00-31, e-mail: lgherman@soros.md