Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Curriculumul universitar în domeniul studiilor europene va fi îmbunătăţit în urma unui proiect implementat de Fundaţia Soros-Moldova

Primele rezultate obţinute de către profesorii universitari participanţi în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova” sunt prezentate într-o conferinţă finală. Proiectul a fost implementat în perioada martie – decembrie, 2011, de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, în parteneriat cu Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. Iniţiativa a fost susţinută financiar de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Fundaţia Soros România.

În ultimii ani, universităţile din R. Moldova au început să ofere o gamă largă de cursuri şi module specializate în domeniul studiilor europene. Însă aceste cursuri sunt relativ noi, nu au un suport metodologic dezvoltat, iar cadrele didactice care predau aceste cursuri au puţină experienţă în domeniu. În acest context, a apărut necesitatea unui transfer de cunoaştere şi experienţă în vederea sporirii calităţii predării cursurilor vizate.

Printre participanţii proiectului s-au numărat cadrele didactice în domeniul studiilor europene din peste zece universităţi din R. Moldova, care au beneficiat de scurte vizite de studiu în universităţile din România, dar şi prorectori, decani şi şefi de catedră care au făcut un schimb de experienţă privind managementul universitar în instituţiile de referinţă din România. De asemenea, profesorii din R. Moldova au fost instruiţi în elaborarea suporturilor bibliografice, adaptate pe arii specializate, precum şi în utilizarea diverselor medii electronice de învăţare şi stocare bibliografică.

„Unul dintre obiectivele Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova este de a creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere de către publicul larg a subiectelor legate de UE şi integrarea europeană. Pentru asta însă avem nevoie de experţi buni în domeniul european, care ar trebui să beneficieze de o formare potrivită în cadrul cursurilor universitare. În acest sens, experienţa instituţiilor superioare de învăţământ din România va ajuta universităţile de la noi să-şi adapteze mai repede curriculumul universitar la transformările curente ce au loc în UE”, a menţionat Olga Crivoliubic, directoarea Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Scopul conferinţei finale este de a sintetiza rezultatele proiectului „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”, de a face cunoştinţă cu primele rezultate obţinute de profesorii universitari, de a oferi recomandări eficiente pentru universităţile din ţara noastră şi instituţiile guvernamentale aferente domeniului, precum şi de a trasa priorităţile managementului academic pentru anul viitor.

Proiectul „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova” propune generarea unei noi abordări de formare a cadrelor didactice universitare în domeniul studiilor europene care predau în universităţile din R. Moldova. Abordarea se referă la oferirea unui model nou de curriculum universitar centrat pe beneficiar şi valorificând diverse studii de caz şi procese specifice integrării în UE, prin activităţi de învăţare şi practicare în comun, studierea practicilor de calitate sau practicilor eşuate.