Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Fundaţia Soros-Moldova lansează un concurs de concepte de proiecte în domeniul responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Programul Informaţional al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, lansează pentru al doilea an consecutiv un concurs de concepte de proiecte în domeniul transparenţei şi responsabilizării Guvernului prin utilizarea instrumentelor TIC. Organizatorii îşi propun să identifice organizaţii şi/sau persoane fizice care cunosc în detalii tehnologiile digitale şi doresc să le utilizeze pentru promovarea unei guvernări deschise şi responsabile în R. Moldova. Ulterior selectării celor mai bune concepte de proiecte, persoanele sau organizaţiile selectate vor lucra cu un expert internaţional, care-i va ghida în construirea unor aplicaţii web şi proiecte sustenabile, care să îmbunătăţească transparenţa şi responsabilizarea autorităţilor publice.

În Republica Moldova, transparenţa şi responsabilizarea instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici rămân a fi problemele cheie pentru asigurarea unei bune guvernări. La nivel central, transparenţa în procesul decizional a sporit în ultimii ani. Totuşi, în domeniile în care transparenţa joacă un rol esenţial pentru asigurarea bunei guvernări, precum achiziţiile publice, finanţarea partidelor politice sau activitatea întreprinderilor de stat, ţara noastră înregistrează progrese lente.

În prezent, instrumentele tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) şi reţelele de socializare sunt utilizate la nivel global pentru a aborda şi asigura transparenţa şi responsabilitatea Guvernului, precum şi de a combate corupţia. Acestea facilitează implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de elaborare a politicilor, oferindu-le modalităţi noi de implicare civică. Instrumentele TIC şi reţelele de socializare, fiind soluţii mai ieftine şi rapide, permit desfăşurarea campaniilor de advocacy cu un impact sporit în rândul populaţiei.

Eligibile în a-şi prezenta conceptele de proiecte sunt orice persoană fizică rezidentă a R. Moldova, organizaţie non-guvernamentală, nonprofit şi apolitică, ori grup de ONG-uri înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal. Sunt încurajate parteneriatele dintre ONG-uri şi dezvoltatorii/companiile IT sau colaborări cu instituţiile mass-media.

În momentul selectării celor mai bune iniţiative, se va ţine cont de soluţiile tehnice inovatoare propuse, de impactul social pe care-l va avea proiectul, precum şi de durabilitatea acestuia post-finanţare.

Mai multe detalii privind condiţiile concursului de concepte de proiecte şi documentele necesare pot fi rubrica Oportunităţi de Finanţare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 28 mai, 2012.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: tel. 022-270031, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directoarea Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonatoarea Programului Buna Guvernare (cciofu@soros.md).