Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Respectarea drepturilor persoanelor declarate incapabile aflate în internatele psihoneurologice din Republica Moldova

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, cu susținerea financiară a Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova, a desfășurat o masă rotundă cu genericul „Implementarea Art.12 “Egalitatea în fața legii” a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități de către Republica Moldova”. Evenimentul a avut drept scop promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la capacitatea juridică prin prisma Art. 12 a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate recomandările Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la implementarea Art. 12 al CDPD de către statele care sunt parte a Convenției. Republica Moldova a ratificat acest tratat internațional la 9 iulie 2010.

Recomandările prezentate au ținut de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale la capacitate juridică și realizările în implementarea obiectivului 9 din cadrul Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) 2011-2014. În acest context, reprezentanții Ministerului Sănătății au menționat despre instituirea mecanismului de soluționare a plângerilor prin crearea unei Comisii Independente de examinare a plângerilor în cadrul instituțiilor psihiatrice.

Totodată, au fost prezentate constatările și recomandările Raportului de monitorizare a internatelor psihoneurologice.

Analiza CAJPD se referă la situația generală din internatele psihoneurologice în ceea ce privește abordarea medicală a dizabilității și sugerează respectarea demnității și drepturilor acestor persoane de a face propriile alegeri. De asemenea, în urma constatărilor referitoare la condițiile din cadrul instituției și a relației beneficiarilor cu comunitatea, studiul recomandă completarea Regulamentului-cadru de funcționare a internatului psihoneurologic pentru persoane cu dizabilități adulte mintale cu proceduri scrise ce țin de modalitățile de depunere a plângerilor, organizarea timpului liber, luarea deciziilor și amenajare. S-a constatat ca fiind foarte binevenite activitățile educaționale și de ocupare a timpului liber.

Participanții în cadrul mesei rotunde au încurajat recomandările ce nu implică resurse financiare, în special cele privind tratamentul persoanelor din internatele psihonurologice. Pe de altă parte, aceștia au menționat că investiția financiară în aceste instituții nu își găsește sens, deoarece tendința autorităților și a societății civile este de a dezinstituționaliza persoanele aflate în internatele psihoneurologice.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Dreptul persoanelor cu dizabilități mintale la capacitate juridică-un nou nivel de protecție”, cu sprijinul Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.