Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Eforturi comune pentru o Guvernare Deschisă și cetățeni informați

Implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în anii 2012 şi 2013, gradul de deschidere al instituțiilor publice și utilitatea datelor guvernamentale cu caracter public - au fost principalele aspecte evaluate și monitorizate în cadrul proiectului Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, cu susținerea Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

Prin acest parteneriat, ADEPT și CJI şi-au propus să contribuie la consolidarea guvernării transparente, responsabile şi eficiente, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Global pentru o Guvernare Deschisă.

Conform cercetărilor elaborate de ADEPT în cadrul proiectului, la sfârșitul celor doi ani în care urmau să fie realizate activitățile Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012-2013 (PAGD), nivelul de implementare a acestui document este mediu, de circa 53%. Obiectivele Planului de Acțiuni au fost atinse parțial, nivelul lor de realizare variind de la 40% (Obiectivul 3), la 47,17% (Obiectivul 1), până la 70,19% (Obiectivul 2).

Cele mai mari performanțe Guvernul Moldovei le-a înregistrat în domeniul transparentizării cheltuielilor publice. În pofida progreselor înregistrate în perioada de referință, Guvernul mai are dificultăți în asigurarea unui proces decizional participativ și creșterea transparenței procesului de guvernare, precum și în îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice. Printre principalele realizări înregistrate la implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012 – 2013 au fost: adoptarea legii privind reutilizarea informațiilor; publicarea datelor pe portalul www.date.gov.md și reactualizarea acestui portal; publicarea locaţiilor autorităţilor publice pe portalul geospaţial www.geoportal.md; deschiderea şi actualizarea datelor cu privire la asistenţa externă oferită Moldovei, dezvoltarea şi lansarea Sistemului Informațional Electronic “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. De o deosebită importanță este continuarea procesului de digitalizare a serviciilor publice, un număr de 88 e-servicii fiind disponibile pe site-ul servicii.gov.md.

La rândul său, CJI a evaluat procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public în 2012 si 2013. Rezultatele evaluării au fost incluse în două rapoarte care identifică principale carențe în acest proces, conținând recomandări utile. CJI a demarat și o campanie de advocacy pentru popularizarea datelor deschise, în urma căreia instituțiile publice au deschis mai multe seturi de date, facilitând accesul cetățenilor la informații de interes public.

La capitolul utilitatea datelor publice pentru jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, comparativ cu mai 2013, a crescut semnificativ procentajul celor care consideră că datele sunt utile (de la 47 la 71%) şi a scăzut numărul respondenţilor care cred că seturile de date sunt puţin utile (de la 41 la 20%). În plus, nici un jurnalist sau reprezentant al societății civile nu consideră că seturile de date ar fi inutile, pe când în mai 2013 – 3% din respondenţi le credeau inutile. De asemenea, CJI a organizat un program complex de instruire în domeniul jurnalismului de date. 20 de jurnaliști și reprezentanți ai societății civile și-au consolidat abilitățile de lucru cu diverse baze de date pentru obținerea unui conținut editorial unic în realizarea subiectelor de interes public.