Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Guvernare deschisă pentru o societate informată și activă

Cum sunt respectate angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Global pentru o Guvernare Deschisă, cât de eficiente sunt actualele politici de asigurare a guvernării transparente şi responsabile, cum are loc procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public şi cât de utile sunt datele deschise pentru societate - acestea sunt aspectele principale care vor fi abordate în cadrul unui nou proiect, lansat şi susţinut financiar de Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare şi implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”.

Prin parteneriatul constituit, ADEPT şi CJI vor desfăşura, în comun, mai multe activităţi menite să perfecţioneze politicile de asigurare a guvernării deschise, să sporească calitatea şi utilitatea datelor guvernamentale, precum şi gradul de responsabilizare a guvernării.

Cu o durată de un an de zile, proiectul se va baza pe două componente esenţiale: analiză şi advocacy. Printre activităţile preconizate, se numără:

  • evaluarea şi monitorizarea implementării Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anii 2012 şi 2013, aprobat prin HG nr. 195 din 4 aprilie, 2012, în contextul aderării la Parteneriatul global pentru un Guvern Deschis. Această activitate îşi propune să evidenţieze evoluţiile şi impactul politicilor în domeniu. De asemenea, vor fi identificate carenţele în implementare şi vor fi propuse soluţii pentru depăşirea acestora;
  • evaluarea, monitorizarea şi popularizarea procesului de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public;
  • întocmirea unui top al instituţiilor guvernamentale care au respectat planurile de deschidere a datelor guvernamentale şi au promovat bune practici în domeniu;
  • instruirea jurnaliştilor şi reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale privind utilizarea datelor deschise pentru a realiza subiecte de interes public, ca să promoveze responsabilizarea autorităţilor.

CJI şi ADEPT vor informa, cu regularitate, mass-media şi societatea civilă despre etapele de implementare a proiectului şi rezultatele obţinute. Detalii despre activităţile ce vor fi desfăşurate, vor fi prezentate pe paginile web - www.soros.md, www.e-democracy.md şi www.ijc.md.

Proiectul „Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă” este implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, în perioada martie 2013 - martie 2014, cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul Programului Buna Guvernare.