Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului – între schimbări pozitive și provocări

Fundația Soros-Moldova a lansat o evaluare intermediară a gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local. Raportul este un exercițiu de identificare a celor mai importante efecte ale adoptării Legii 320 și de analiză a succeselor realizate, dar și a deficiențelor și provocărilor în procesul de implementare a acestei Legi. De asemenea, evaluarea oferă o vedere de ansamblu asupra situaţiei de moment create în urma procesului de implementare a Legii nr. 320. Analiza a fost elaborată de experții Institutului de Politici Publice, la solicitarea Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova.

Potrivit analizei, Legea 320 a avut un impact pozitiv asupra separării funcționale dintre Minister şi Poliţie, a demilitarizării Ministerului, în consolidarea independenţei Poliţiei şi depolitizarea acesteia, asigurarea unei transparenţe mai mari în activitatea Poliţiei şi a Ministerului, în cooperarea Poliţiei cu societatea civilă şi cu organismele internaţionale, nivelul de încredere a populaţiei în instituţiile poliţiei.

Totuși, raportul atestă și existența în paralel a mai multor documente cu obiective diferite sau chiar contradictorii în domeniul reformei MAI și a poliției. Acest fapt alimentează confuzia în rândul personalului MAI și al instituțiilor subordonate în ce privește viitorul instituției și viziunea politică privind finalităţile reformei.

Sporirea receptivității Poliţiei la necesităţile comunităţii a rămas un obiectiv vag în activitatea Poliției. Acesta deocamdată nu a fost concretizat în acte normative sau documente oficiale de referință, care ar explica modul de aplicare a conceptului de activitate polițienească comunitară în condițiile din Republica Moldova.

O misiune neîndeplinită a rămas și revizuirea activității poliției în zonele rurale. În opinia persoanelor intervievate, acțiunile de reformă au fost axate pe nivelurile ierarhice superioare și nu au adus modificări substanțiale în activitatea poliției din zonele rurale.

Odată cu prezentarea raportului de evaluare a Legii 320, Fundația Soros-Moldova a lansat și îndrumarul pentru ofițerii de poliție Reținerea în procesul penal. Publicația a fost elaborată de un grup de experți, care a analizat legislația internațională și națională privind garanțiile procesuale pentru persoana reținută în custodia poliției. Ghidul pentru ofițerii de poliție include modele de documente procesuale referitoare la etapa reținerii persoanei și acțiunile organelor drept în cadrul acestei proceduri.

Îndrumarul vine să „împrietenească” actorii justiției penale cu astfel de noțiuni și drepturi precum bănuiala rezonabilă, dreptul la informare despre motivele reținerii, dreptul la apel telefonic și înștiințarea rudelor despre faptul reținerii, dreptul la apărător, dreptul la tăcere, dreptul la traducere, dreptul de acces la materialele dosarului și la probele care au condus la lipsirea de libertate, accesul la servicii medicale adecvate și condiții umane și decente în perioada reținerii. Îndrumarul „Reținerea în procesul penal” va fi distribuit de Fundația Soros-Moldova în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne.

Cele două publicații au fost elaborate în cadrul proiectului Garanții procesuale la etapa urmării penale, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova. Scopul proiectului este să asiste actorii de justiție penală din Moldova în adoptarea şi instituţionalizarea unor practici de motivare a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența CtEDO.