Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova constată succesele, deficienţele şi provocările de viitor ale asistenţei juridice garantate de stat

Unul din cinci moldoveni s-a confruntat cu cel puţin o problemă civilă sau administrativă gravă şi greu de rezolvat în justiţie, în ultimii trei ani şi jumătate. Printre cele mai frecvente categorii de probleme de natură juridică sunt conflictele cu vecinii, situaţiile legate de relaţiile de familie, dar şi cele ce ţin de drepturile consumatorului. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile studiului „Probleme cu caracter juridic ale populaţiei din R. Moldova cu soluţii şi fără”, realizat în cadrul proiectelor „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari” şi „Promovarea unui Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”, implementate de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova.

Studiul relevă că în momentul când are nevoie de asistenţă juridică, majoritatea populaţiei preferă să ceară sfaturi de la prieteni, rude sau colegi. Asistenţa juridică garantată de stat este însă asigurată de Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, intrată în vigoare la 1 iulie 2008. La acest capitol, aproape 40 la sută dintre respondenţi spun că n-au auzit de această lege.

Potrivit analizei „Evaluare asupra Impactului Legii privind Asistenţa Juridică Garantată de Stat” elaborate în cadrul proiectului „Promovarea unui Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”, implementat de Fundaţia Soros-Moldova cu sprijinul financiar al Programului pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă-Budapesta, reforma sistemului de asistenţă juridică garantată de stat a determinat, în premieră pentru ţara noastră, instituirea unei autorităţi a cărei misiune centrală este de a furniza şi garanta accesul la justiţie - Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat. De asemenea, a fost format şi un buget unificat pentru asistenţa juridică garantată de stat, ilustrând în mod clar nevoia de finanţare a acestui sistem.

Printre provocările acestei legi, evaluarea menţionează capacitatea administrativă slabă a instituţiilor de asistenţă juridică garantată de stat, precum şi lipsa susţinerii administrative. Această deficienţă pune sub semnul întrebării capacitatea de extindere a sistemului de asistenţă juridică calificată şi asupra situaţiilor care nu sunt de natură penală. Până la începutul acestui an, avocaţii plătiţi de stat au acordat asistenţă juridică gratuită doar persoanelor implicate în dosare penale.

Cât priveşte asistenţa juridică primară sau accesul tuturor la consultanţă, garantată de aceeaşi lege, aceasta funcţionează doar în 30 de comunităţi, acolo unde Fundaţia Soros-Moldova îi susţine pe parajurişti prin proiectul-pilot „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari”. Raportul „Principalele concluzii ale unui proiect-pilot şi recomandări pentru extinderea reţelei de parajurişti în RM” menţionează necesitatea susţinerii de către stat a acestui serviciu. Totuşi, este subliniat faptul că extinderea reţelei de parajurişti în întreaga ţară trebuie realizată gradual şi după o perioadă de încă 3-4 ani de pilotare. În acest răstimp, va fi pregătit cadrul legal necesar, pentru a pune la punct aspectele practice şi pentru a permite statului planificarea bugetară.

Context
Proiectul „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari”, finanţat de Guvernul Suediei, a fost implementat pe parcursul anilor 2010-2011 de către Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

Parajuriştii comunitari sunt prevăzuţi în Legea cu privire asistenţa juridică garantată de stat, în Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, în Planul de activitate a Guvernului pentru 2011-2014 şi în Planul de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru 2011-2014.

Rolul parajuriştilor constă în consilierea şi informarea juridică a populaţiei în comunităţile rurale pentru ca membrii comunităţii să-şi poată valorifica drepturile sale şi soluţiona problemele la o etapă timpurie, astfel prevenind escaladarea conflictelor. În cadrul proiectului au fost întreprinse mai multe acţiuni necesare pentru determinarea parametrilor instituţionali: elaborată şi testată curricula pentru instruirea parajuriştilor, scrise şi actualizate două manuale de lucru pentru parajurişti (“Îndrumarul Juridic Elementar pentru Cetăţeni” şi “Ghidul Metodologic pentru Parajurişti”), stabilit şi ajustat modelul de colaborare cu APL, colectate şi analizate date importante pentru configurarea sistemului de asistenţă juridică primare la sate.