Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Fundația Soros-Moldova a lansat Raportul de activitate pentru anul 2014

Fundația Soros-Moldova a publicat raportul de activitate și cel financiar pentru anul 2014.

Fundația a început anul trecut cu o nouă strategie pentru următorii patru ani și noi inițiative. Pentru perioada 2014-2017, a fost elaborată o strategie mult mai concretă, axată pe acțiuni și abordări specifice, care pot fi folosite în promovarea îmbunătățirii legilor sau politicilor publice.

Începând cu 2014, Fundația intervine în cinci domenii ce reflectă provocările actuale ale societății din Moldova:

Pe lângă aceste direcții, au fost create parteneriate durabile cu organizații ale societății civile dedicate reformării justiției (Centrul de Resurse Juridice din Moldova), accesului la date obiective privind percepția cetățenilor asupra reformelor (Institutul de Politici Publice), îmbunătățirii politicilor din domeniul sănătății (Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate).

Anul 2014 a fost unul productiv și prin implementarea proiectelor finanțate de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă și alți donatori, precum ar fi campania de comunicare „Moldova, Europa”. Campania a venit ca răspuns la semnarea Acordului de Asociere, dar și informarea slabă a cetățenilor despre acest proces. A fost cea mai amplă și diversă campanie în termeni de accesibilitate, număr și tipul produselor și activităților, ce au inclus întâlniri cu oamenii din sate, spoturi TV și radio, expoziții de caricatură, o campanie cu autocarul, și o piesă interpretată de artiștii din țară.

Printr-un alt proiect, a fost oferit sprijin reformei educației din R. Moldova. Această inițiativă a fost lansată la solicitarea Guvernului Republicii Moldova în septembrie 2013 și elaborată de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în urma unei misiuni internaționale de evaluare din martie 2014. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din Moldova, și trei organizații ale societății civile. Suportul Fundației s-a axat pe trei direcții: asistență tehnică pentru revizuirea curriculară, implicarea ONG-urilor active în domeniul educației într-un dialog cu beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului educațional, crearea și lansarea Claselor Multimedia în 29 de școli din țară.

2014 a însemnat și finalizarea cu succes a proiectului Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare, susținut financiar de Guvernul Suediei. Pe parcursul celor doi ani și jumătate de implementare, Fundația a reușit să consolideze rețeaua de parajuriști comunitari, să intensifice activitatea rețelei televiziunilor regionale, și să pună baza unei rețele a femeilor implicate activ în viața politică și comunitară la nivel local. Totodată, mii de persoane din localitățile rurale – femei și bărbați – au obținut noi cunoștințe în a-și apăra drepturile și de a se implica în procesele decizionale din comunitățile rurale.

Pentru a afla mai multe detalii despre inițiativele, serviciile și activitățile care au marcat cele 12 luni de muncă în cadrul Fundației Soros-Moldova, vă invităm să citiți Raportul anual de activitate pentru anul 2014.