Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Un studiu recent recomandă autorităților sporirea conștientizării privind efectele discriminării în relațiile de muncă

Principala sarcină a autorităților Republicii Moldova este încurajarea creșterii conștientizării – atât a angajaților, cât și a angajatorilor – privind efectele negative ale discriminării în relațiile de muncă. Aceasta este una dintre concluziile raportului Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene, lansat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), cu susținerea Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.

Autorii raportului au constatat că în Republica Moldova există un cadru legal comprehensiv, care necesită unele modificări minime pentru a asigura o mai mare claritate și eficiență. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPPEDAE) – instituția națională de egalitate, deși relativ recent înființată, se remarcă prin soluționarea unui număr mare de petiții în domeniul dat și prin asumarea proactivă a combaterii anumitor forme de discriminare în relațiile de muncă.

Raportul subliniază că absența de plângeri depuse în fața CPPEDAE privind discriminarea în relațiile de muncă pe o serie de criterii nu indică asupra absenței cazurilor din categoriile date, ci lipsa de informare a populației privind drepturile sale și lipsa de implicare proactivă a autorităților cu un mandat în monitorizarea relațiilor de muncă și în combaterea discriminării.

În acest context, CRJM a lansat și două ghiduri – unul adresat angajatorilor și altul – angajaților – privind prevenirea discriminării în câmpul muncii. Ghidurile vin cu un șir de informații utile, cum ar fi noțiunea discriminării în relațiile de muncă, acțiunile care trebuie întreprinse pentru a o preveni, care sunt obligațiile angajatorilor și ale angajaților pentru a asigura egalitatea de șanse și nediscriminarea în relațiile de muncă, ce trebuie de făcut când constatăm cazuri de discriminare, care ar trebui să fie acțiunile întreprinse atunci când suntem discriminați, ș.a. și oferă o listă de contacte utile în domeniul dat.

Totodată, a fost elaborată o Compilație a legislației internaționale și naționale relevante în domeniul nediscriminării în câmpul muncii.

Documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „Analiza fenomenului discriminării în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de CRJM, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Egalitate și Participare Civică.