Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Topul celor mai deschise instituții

Camera de Licenţiere (cu 16 seturi de date), Serviciul Fiscal de Stat (cu 14 seturi de date), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (cu 12 seturi de date) deţin primele trei locuri în topul instituţiilor publice cu cel mai mare număr de date deschise pe portalul www.date.gov.md, potrivit unui raport lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în cadrul proiectului Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă, susţinut financiar de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Lista este urmată de Ministerul Sănătăţii (cu 11 seturi de date) şi Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Vamal (cu câte nouă seturi de date).

Topul a fost realizat în baza unui raport care a evaluat procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public în anul 2013, în contextul implementării Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă. În perioada de raport (iunie-decembrie 2013), numărul de ministere şi autorităţi administrative centrale prezente pe date.gov.md a rămas neschimbat – 41 de instituţii. Timp de jumătate de an, 14 din cele 41 de organe de stat şi publice (sau 34%) au publicat pe portalul date.gov.md seturi de date noi. În total, cele 14 instituţii au publicat 90 de seturi de date noi.

Comparând liderii din perioada aprilie 2011 – mai 2013 (perioadă acoperită de primul raport de monitorizare lansat de CJI la 3 iulie 2013) şi actualii lideri, se observă că în top 5 s-au menţinut două instituţii – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Ceilalţi patru lideri, potrivit raportului anterior al CJI, erau la coada clasamentului (Camera de Licenţiere, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Serviciul Vamal).

Patru autorităţi publice centrale nu au publicat niciun set de date de la lansarea portalului date.gov.md în aprilie 2011. Este vorba de Agenţia Medicamentului, Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui. Potrivit Ministerului Sănătății, structurile subordonate instituției publică seturile de date pe contul Ministerului Sănătății de pe portalul date.gov.md.

La capitolul utilitatea datelor publice, comparativ cu mai 2013, a crescut semnificativ procentajul celor care consideră că datele sunt utile (de la 47 la 71%) şi a scăzut numărul respondenţilor care cred că seturile de date sunt puţin utile (de la 41 la 20%). În plus, nici un jurnalist sau reprezentant al societăţii civile nu consideră că seturile de date ar fi inutile, pe când în mai 2013 – 3% din respondenţi le credeau inutile. Întrebaţi dacă au folosit vreodată datele publicate pe portalul date.gov.md la scrierea articolelor, studiilor etc., 47%.din jurnalişti au răspuns afirmativ. Astfel, comparativ cu evaluarea precedentă, procentajul celor care folosesc informaţia de pe date.gov.md în activitatea lor a crescut de la 28 la 47%.

Similar perioadei precedente de monitorizare, principalele deficienţe în procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public sunt următoarele:

  • unele ministere şi instituţii de stat sau publice nu se implică deloc sau doar ocazional în deschiderea datelor cu caracter public pe portalul date.gov.md;
  • imposibilitatea de a sorta seturile de date, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiei sau de an şi lipsa datelor sistematizate pe anii trecuţi, îi determină pe vizitatori să viziteze pagina web a ministerului, şi nu portalul date.gov.md;
  • unele seturi de date nu sunt complete – sau nu conţin toate datele guvernamentale cu caracter public relevante, sau nu sunt actuale;
  • nu există un format unic de publicare a datelor.

Analiza conţine şi recomandări privind îmbunătăţirea procesului de deschidere a datelor cu caracter public, principalele dintre acestea fiind:

  • schimbarea principiilor de funcţionare a portalului date.gov.md în conformitate cu necesităţile jurnaliştilor, societăţii civile etc;
  • îmbunătăţirea motoarelor de sortare şi căutare a datelor pe portal, pentru a asigura o mai mare accesibilitate a datelor publicate pe portalul date.gov.md;
  • identificarea unor criterii clare de stabilire a spectrului complet de date guvernamentale care trebuie deschise de fiecare instituţie în parte, exerciţiu care ar trebui să fie făcut de fiecare
  • instituţie în colaborare cu societatea civilă; stabilirea unor criterii bine definite de publicare a seturilor de date deschise, aşa încât acestea să fie complete, comprehensive şi actuale;
  • se recomandă societăţii civile să monitorizeze în continuare procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public.